Stadshus C, drönarbild. Stor tegelbyggnad i form av en åtta omgiven av flervåningshus. En park med stora trädkronor i bilden bortre del.

  Stadshus C – ett projekt med återbruk på agendan

  Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggbranschens stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan. År 2020 stod bygg- och fastighetssektorn för 21% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. VFAB inleder nu ett arbete med fokus på återbruk.

  Ett större ombyggnadsprojekt av Stadshus C ska genomföras. Ett helt kvarter där befintliga kontorslokaler ska byggas om och en större tillbyggnad ska göras. Detta projekt är vårt första med en uttalad återbruksambition.

  Gå till projektsidan Om- och påbyggnation - Stadshus C

  VFAB har under flera år arbetat med hållbarhetsfrågor bland annat genom miljöcertifieringar och hållbarhetsplaner kopplat till våra fastigheter och byggprojekt. Nu tar vi steget mot ett strukturerat arbete inom återbruk och cirkulärt byggande.

  Fokus på klimatnytta

  I projektet med Stadshus C har vi valt att fokusera på återbruk av de delar som ger störst klimatnytta och där vi själva ser ett behov av produkterna i vår egen fastighetsförvaltning.

  Inledningsvis har inventeringar gjorts för att identifiera möjliga delar för återbruk. Bland annat av installationer av ventilation och el, vilket sedan tagits hänsyn till i den nya utformningen. Även en inventering av inventarier och byggnadsmaterial genomfördes och resulterade i en rapport där varje produkt har ett värde kopplat till klimatnytta.

  Vad innebär återbruk?

  Återbruk är ett relativt nytt ord men innebörden är inte på något sätt ny. Det handlar om återanvändning. Att ta vara på det som redan finns i stället för att producera eller köpa nytt. Genom att gå från en traditionellt linjär användning: råvaruuttag, användning och avfall, till att i stället sluta flödet – cirkulärt flöde.

  Genom att arbeta med återbrukade byggvaror och material tillskrivs produkterna ett mindre klimatavtryck än ett nytillverkat material, eftersom produkten redan har tillverkats för ett tidigare användningsområde.

  - Återbruk är ett av flera viktiga verktyg för att arbeta med minskad klimatpåverkan i våra fastigheter och byggprojekt, säger Clara Tholin, affärsutvecklingschef, VFAB

  En marknad under utveckling

  Återbruksmarknaden är under utveckling vilket innebär att vi behöver lära oss parallellt med det att vi tar oss an uppdraget. Nya kontakter och lärdomar kommer att innebära nya arbetssätt och rutiner. Men klimatutmaningen är ett faktum och vi behöver ge oss in i projekt med ambitioner kopplat till återbruk.

  - Bygg- och fastighetsbranschen ses ofta som traditionell, där respektive disciplin har en tydligt definierad roll i projektets olika skeden. När en ny fråga, som återbruk, kommer upp på agendan behöver vi arbeta annorlunda mot vad vi är vana vid, menar Clara Tholin.

  Staplat gult tegel ligger på en pall i väntan på återbruk.

  Material som återbrukas i projektet

  Kvarteret Postmästaren består av två fastigheter, Postmästaren 14 och Postmästaren 16. Från den byggnad som rivs, Postmästaren 14, är fasadteglet en av de största vinningarna att återbruka.

  Även stenskivor och skyltfönster har varit ambitionen att ta tillvara dock utan lyckad framgång. Det är alltid utmanande att demontera skivor och trappsteg i sten som använts under måna år.

  Exempel på återbruk från Postmästaren 14: Fasadtegel, blandare, vitvaror, treglasfönster och wc-stolar samt ett gammalt glasskåp, en mangel samt urval av handtag och beslag.

  Exempel på återbruk från Postmästaren 16: Akustikplattor, innerdörrar, gipsskivor och inredning i form av bland annat åhörarstolar från fullmäktigesalen.

  Av det som går att återbruka, men som vi inte planerar att använda i våra egna projekt, har vi ambition att sälja eller återbruka på annat håll.

  Hela vårt hållbarhetsarbete

  Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete här på hemsidan. Vill du komma i kontakt med oss gällande återbruk är du väkommen att kontakta Clara Tholin, affärsutvecklingschef.

  Clara Tholin

  Clara Tholin

  Affärsutvecklingschef

  E-post: Clara.tholin@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 03

  Publicerad den:

  Senast ändrad: