Illustrationsbild, fågelperspektiv över nya Håstensskolan.

  Nu förbereds bygget av nya Håstensskolan

  Längs med Äckregårdsvägen ska en ny modern grundskola byggas. I slutet av mars börjar förberedelser på platsen, vilket kommer att påverka parkeringsplatserna till is- och simarenan Pingvinen.

  Det behövs fler elevplatser för barn i grundskolan i centrala Varberg. För att möta detta behov ska en ny, modern skola byggas på Håsten intill den befintliga Håstensskolan. När nya Håstensskolan står klar kommer den att ha plats för 850 elever i årskurs F-9, varav 100 elevplatser är anpassad grundskola/särskola. Detta är en ökning med 400 elevplatser mot idag.

  I byggprojektet ingår också byggande av en stor idrottshall med tre hallar, en ny inbjudande utemiljö, nytt skyddsrum och utökning av antalet parkeringsplatser.

  Projektet utförs på uppdrag av Varbergs kommun.

  Parkeringsplatser påverkas

  Vecka 13 kommer byggstaket att resas runt byggområdet. Parkeringen vid Pingvinen och Lejonhallen minskar därefter stegvis i omfattning. Besökare hänvisas till parkeringsplatser vid Boulodromen.

  Skede 1: mars – april 2023 
  Byggstaket monteras. Röjning av träd och sly längs Äckregårdsvägen samt Stenåsavägen. Parkeringen vid Pingvinen/Lejonhallen minskar i omfattning.

  Skede 2: april – maj 2023 
  Schaktning för skyddsrum. Befintlig parkering minskar ytterligare och en tillfällig parkeringsyta närmare Pingvinen anläggs. Infart till befintlig skola via provisorisk väg vid Pingvinen.

  Skede 3: juni 2023 – maj 2025 
  Byggnation. Tillfällig parkering vid Pingvinen, för ytterligare platser hänvisas till parkeringen vid Håstens idrottsplats samt Boulodromen. Infart till befintlig skolan via väg vid Pingvinen.

  Illustrationskarta som beskriver vart det finns parkeringsplatser under byggtiden.

  Karta över Håstens fritidsområde som visar var man kan parkera under byggtiden för nya Håstensskolan.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: