På en ljusblå bakgrund står det "Vi vill veta vad du tycker". Bredvid texten en vit post-it lapp med ett frågetecken.

  Enkät på väg ut

  Varje vår skickar vi ut en enkätundersökning, så kallad Nöjd-Kund-Index (NKI) till våra hyresgäster. Vi ställer frågor om lokalen de hyr, hur vår service och kommunikation uppfylls samt hur vi fullföljer vårt uppdrag som hyresvärd.

  Nytt för 2023 års enkät är att den tagits fram i dialog med en extern part, Enkätfabriken AB, vars tjänst upphandlades i början av året.

  Enkätfabrikens uppdrag har varit att optimera vårt frågeunderlag, de kommer att ansvara för utskick av enkäten samt att sammanställa utfallet. Svaren är helt anonyma. Däremot kommer svaren att kunna sorterat på lokalens ändamål. Exempelvis kontor, restaurang eller butik.

  Din upplevelse av oss

  Det viktigaste syftet med kundundersökningen är att ta reda på hur våra hyresgäster upplever oss. Resultatet ger oss information om vad vi gör bra, vad som kan förbättras. Det ger oss även möjlighet att mäta oss mot andra fastighetsbolag.

  Era svar är viktiga

  För att vi ska uppfylla vårt uppdrag och vår ambition att vara en god hyresvärd är det av stor vikt att vi får veta vad ni tycker om er lokal och vår service. Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten!

  Publicerad den:

  Senast ändrad: