Vy över Tullhuset, Fästningen och Kallbadhuset sett från Hooken. 

  Utvecklingen med Tullhuset fortsätter

  Planerna för Tullhuset som hotell- och restaurangkoncept är pågående. Under 2023 ska en operatör till verksamheten hittas.

  Utvecklingen av Tullhuset har i viss mån pågått sedan köpet 2016. Ett arbete där platsen som helhet är viktig och i ett ännu större perspektiv Varberg som destination.

  Varbergs Fastighets AB äger Tullhuset och en rad andra av Varbergs kultur- och specialfastigheter. I vårt uppdrag ligger att långsiktigt förvalta husen samt driva långsiktig utveckling och säkerställa att varje fastighet är en lönsam affär.

  Tullhuset ska bidra till fler besökare

  På sommaren är Badhusplatsen, området mellan Kallbadhuset och Tullhuset, en myllrande plats. Resten av året är det nästan ingen aktivitet alls. I utvecklingsarbetet med Tullhuset är inriktningen hotell- och restaurangverksamhet, vilket mest troligt skulle öka flödet i området avsevärt mot idag.

  Framtida samarbete i hamnen

  Granne med Tullhuset ligger Kallbadhuset. En byggnad och plats med stark identitet. Genom att skapa samspel mellan Kallbadhuset och det framtida hotellet kan det förväntas stärka Varberg som bad- och kurort. Och samtidigt bidra till ökad lönsamhet för båda verksamheterna.

  I rekryteringen av operatör för Tullhuset kommer vi eventuellt öppna upp möjligheten att förena de båda besöksmålen. Det finns idag ingen pågående dialog med framtida hyresgäst för Tullhuset.

  - En rekrytering avseende detta kommer troligtvis att genomföras under 2023. I detta arbete skulle ett samarbete mellan Tullhuset och Kallbadhuset kunna stärka den totala affären, säger Fredrik Damfeldt, affärsutvecklare.

  Kallbadhuset är en betydelsefull byggnad och kär plats för många. Att tillgängligheten, servicen och kvalitén är god även i framtiden är viktigt och något kommande utvecklingsarbete beaktar.

  Underhållsarbete på Kallbadhuset fortsätter

  Kallbadhuset köptes 2021. Fastighetsavdelningen på Varbergs Fastighets AB fortsatte med det viktiga underhållsarbete som tidigare ägare hade påbörjat. Under 2022 genomfördes stora fasadrenoveringar. Detta arbete återupptas under våren 2023, så snart vädret tillåter.

  Bakgrund och kort fakta

  • Kommunfullmäktige fattade ett renodlingsbeslut 2015, om att kultur- och specialfastigheter ska samlas inom Varbergs Fastighets AB.
  • Bolaget äger flera kulturfastigheter. Även om varje fastighet är unik i sitt slag finns det erfarenhet och kunskap av att förvalta fastigheter som kräver den extra omsorgen.
  • Förutom långsiktig fastighetsförvaltning är uppdraget att driva långsiktig utveckling och säkerställa att varje fastighet är en lönsam affär.
  • Tullhuset köptes 2016. Målet är att skapa en mer publik verksamhet i huset. Sedan 2017 arbetar vi för att möjliggöra hotell- och restaurangverksamhet.
  • Kallbadhuset förvärvades 2021. Vi tog vid viktiga underhållsarbeten som tidigare ägare, Varbergs kommun hade påbörjat. Nästa steg är att titta på en långsiktigt hållbar utveckling.
  • Innan hotellidéerna för Tullhuset kan förverkligas krävs bland annat ny detaljplan. Något som sker tidigast vid årsskiftet 2024/2025.

  Kontakt

  Vill du komma i kontakt med oss gällande utvecklingsplanerna av Tullhuset, hör av dig till vfab@varberg.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: