Bild tagen från luften där personer står uppradade framför en publik och en lång grushög. I bakgrunden syns den nuvarande Håstensskolan. 

  Solsken och bullar när de första spadtagen för Nya Håstensskolan togs

  Solen sken när bygget av den nya Håstensskolan kickades igång! Tillsammans med elever och lärare från skolan samt representanter från Varbergs kommun, politiker och NCC räknade vi ner och tog de första spadtagen till Håstens nya grundskola.

  På måndagseftermiddagen samlades omkring 300 personer för att ta del av byggstarten. Skolans elevråd och lärare öppnade ceremonin genom ett pampigt intågande till musik. Därefter hölls högtidliga tal av ordförande från kommunstyrelsen, Ann-Charlotte Stenkil, förskole och grundskolenämnden David Sandrén , och kultur- och fritidsnämnden Åse Craft Aronsson samt Hanna Netterberg, ordförande i Varbergs fastighets AB. I talen belystes skolans betydelse för det växande Varberg och värdet av gemenskap när anpassad grundskola och grundskola integreras. Idrottshallens mångfacilitet med bland annat en ny kampsportshall togs också upp som en efterlängtad del i det nya bygget.

  Ordet gick även till skolans idrottslärare Bengt Hesslow som arbetat på skolan under många år. Han berättade om hur han som tonåring landade sitt första sommarjobb – att under två veckor få vara med och bygga en ny skola, Håstensskolan. Det är ganska fantastiskt att han nu, omkring 50 år senare, är med och tar det första spadtaget för den nya skolan.

  Personer i varselväst och hjälm står med var sin spade och gräver i en lång grushög. 

  Flera första spadtag

  Efter sista framförandet radade skolans elevråd, en elev från anpassad grundskola och de tidigare talarna upp sig bakom grushögen framför publiken. De tog ett stadigt grepp om var sin spade och stämde in när projektets entreprenör NCC höll i nedräkningen – 3, 2, 1 – och med rop och applåder togs de 40 första spadtagen för den nya Håstensskolan.

  Efter ceremonin bjöds alla på bulle, frukt och festis vilket var väldigt uppskattat av eleverna. Elevrådet fick även medverka i en bildkonstellation där de fick stå formerade som en spade vilket dokumenteras med drönare från luften.

  Bild tagen från luften där folk i varselväst har ställt sig i en formation som liknar en spade

  Elevplatserna ökar med 400

  När skolan står klar kommer den att ha plats för 850 elever i årskurs F-9, varav 100 elevplatser är anpassad grundskola. Detta är en ökning med 400 elevplatser mot idag. Förutom undervisningslokaler kommer en ny idrottshall med 3 hallar, ny utemiljö, skyddsrum samt utökad parkering att byggas.

  Den nya skolan byggs på samma fastighet som nuvarande och när eleverna flyttar in till höstterminen 2025 fortsätter arbetet med omgivande miljöer samt rivning av den befintliga skolan.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: