En grå husfasad med ett fönster. En grön växt i förgrunden. En metallplakett sitter på väggen. 

  En svan har landat!

  I Limabacka har de första boende flyttat in i vad som är Varbergs nyaste gruppbostad. Lagom till vårens grönska har också kommunens första Svan landat.

  Långt innan spaden sattes i marken och bygget av Limabacka gruppbostad började, påbörjades en parallell process. Eller egentligen allt annat än parallell då arbetet mot att Svanenmärka en byggnad genomsyrar byggprocessen från planering till besiktning.

  Nu är arbetet klart, certifieringen har mottagits och plaketten är uppskruvad på fasaden. Med andra ord - Svanen har landat!

  Vad innebär en Svanenmärkning?

  Vår miljösamordnare Oscar Bank fick frågan om vad en Svanenmärkning egentligen innebär.

  - Arbetet med certifieringen innebär att det ställs krav på bland annat energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter och en rad olika innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Det är ett bra sätt att få en kvalitetsstyrning i en byggprocess. Inom bygg- och fastighetssektorn har vi ett ansvar att arbeta för en minskad miljöpåverkan i samtliga skeden av en byggnads livscykel. Att arbeta med Svanenmärkning är en åtgärd.

  Du kan läsa hela intervjun med Oscar här.

  På uppdrag av Varbergs kommun

  Gruppbostaden Limabackavägen 10 byggdes på uppdrag av Varbergs kommun. Nu är arbetet klart för denna gång men det kommer mera. Nya Håstensskolan byggs också med siktet inställt på en Svan.

  Ett insektshotell på ett plank

  Publicerad den:

  Senast ändrad: