Signerat kontrakt för maskinhall på Övrevi IP

  Nu har vi skrivit kontrakt med Turessons Bygg i Varberg AB för byggnationen av en ny maskinhall på Övrevi IP.

  Upphandlingen gällande maskinhall på Övrevi IP har avslutats. Idag skrevs kontrakt med Turesson Bygg i Varberg AB, vilka är upphandlade som generalentreprenör i en totalentreprenad.

  Byggnationen av maskinhallen på Övrevi IP i Tvååker är ett uppdrag från Varbergs Kommun. Utöver maskinhall med spolplatta för fordonstvätt ska det också byggas verkstad och förråd till de föreningar som nyttjar idrottsanläggningen. Projektet ska färdigställas under hösten 2024.

  Följ projektet Maskinhall på Övrevi IP på projektsidan

  Tre personer i mörka kläder står framför en tegelfasad

  Roland och Fredrik Turesson från Turessons Bygg och byggprojektledare Jimmy Emanuelsson från Varbergs fastighets AB

  Publicerad den:

  Senast ändrad: