Stort delavslut i stadshus C

  Ombyggnationen i kvarteret Postmästaren, stadshus C, har pågått sedan november 2022. Nu är stora delar av arbetet klart och nya och ljusa lokaler har överlämnats till hyresgästen, Varbergs kommun. Det pågår dock arbeten i kvarteret året ut.

  Ombyggnaden av stadshus C har gjorts med anledning av att Varberg växer och så även antalet medarbetare i Varbergs kommun. Ett större Stadshus C gör det möjligt för kommunen att samlokalisera fler medarbetare. Förändringar har skett både interiört och exteriört. Den del av kvarteret som tidigare hade två våningar har fått en våning till och det som tidigare var ett mindre lägenhetshus har nu också blivit kontorslokaler.

  I början av juni slutbesiktigades delarna som ska hyras av Varbergs kommun, en stor milstolpe.

  Person i varseljacka och hjälm. Personen är i fokus, i bakgrunden är blommor och byggnader i oskärpa.

  Glenn W Eriksson, byggprojektledare på Varbergs fastighets AB arbetar med bygget i kvarteret Postmästaren.

  Vi fångar byggprojektledare Glenn W Eriksson och ställer några frågor.

  Vilka milstolpar har hittills varit mest betydelsefulla för projektet?

  - När påbyggnaden i kvarteret var klar och ställningen togs ner och det nya utseendet på stadshus C kom fram, det var en härlig känsla! Sen rivningen av huset på Drottninggatan 9, det var utmanande med tanke på att det är ont om plats mitt i stan, ett moment som var skönt att sätta bock för.

  Vy från en park mot fasaden på ett stort hus. Huset har två fasadmaterial, tegel på de två nedre våningarna och plåt på den tredje. Det är vårsol, träden har fortfarande inte fått löv.

  Påbyggnaden i plåt syns tydligt från Esplanadparken de årstider då träden fortfarande inte fått löv. Bild tagen mars 2024.

  För bolaget är detta det första projektet med en uttalad återbruksambition. Vad har det inneburit för dig som byggprojektledare?

  - Initialt gjordes en inventering. Då identifierades återbruk av teglet som revs som viktigt ur klimatsynpunkt, samt att använda befintliga installationer. Sen var det delar i huset som var i gott skick, men som inte uppfyller kraven i en kontorsbyggnad. Bland annat en stor andel dörrar som vi tagit tillvara och sålt. Detta är delar som varit lärorika för både mig och bolaget i stort.

  - Även om huset på Drottninggatan 9 inte är klart kan vi glädjande se det gamla teglet på den nya byggnaden – den största klimatvinsten i projektet!

  Läs om projektets återbruksambitioner.

  Omöblerad kontorslokal med stora fönster från golv till tak. Det är gröna trädkronor utanför fönstret.

  Grönskande utsikt från de nya kontoren på den påbyggda tredje våningen. Bild tagen juni 2024.

  Vilka utmaningar finns i att uppgradera en befintlig byggnad?

  - Stora delar av kvarteret är ombyggda med befintliga bjälklag. Nu när huset byggs om för att rymma fler medarbetare krävs nya större installationer för inneklimatet. Något som i en nybyggnation utan problem läggs ovanför undertak, men här behövde vi tänka till för att inte få för låg rumshöjd. Vi hittade en bra lösning med att lägga installationerna i gångstråken och lyckades så behålla takhöjden i rummen.

  - Sen har det också varit ett antal medarbetare som haft Stadshus C som sin arbetsplats under ombyggnationen (en del som inte byggts om). Det är klart utmanande att göra en så stor om- och tillbyggnation utan att störa dem. Jag vill rikta ett stort tack till dem, de har visat stort tålamod!

  - Det är inte mindre än cirka 7000 kvadratmeter som på olika sätt byggts om i den befintliga byggnaden av kvarteret. Resultatet är stora öppna kontorsytor och flertalet funktionella rum som ska möta olika behov som medarbetarna har under en arbetsdag.

  Gatuvy med byggavspärrning. Till höger ett hus med byggställning mot tegelfasad.

  I kvarteret, på Drottninggatan pågår arbeten året ut. Det gula fasadteglet är återbrukat från huset som revs i början av 2023.

  Avslutningsvis, det pågår fortfarande arbeten på Drottninggatan 9, vad händer där?

  - Vi ska bygga klart kontorsdelen som Varbergs fastighet ska flytta in i, det är knappt 1000 kvadratmeter fördelat på fyra plan och källare. Även en ny matsalsdel, gemensam för alla medarbetare i kvarteret, ska färdigställas under hösten. Inflyttning blir vid årsskiftet.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: