En grupp personer i varselkläder står utanför en byggnad med platt tak. Två stora hål i fasaden ska bli portar för brandbilar.

  Kontroller och viktig milstolpe – Skällinge räddningsstation

  Byggnationen av den nya räddningsstationen i Skällinge går enligt tidplan. Lagom till semestern når projektet milstolpen ”tätt hus”. I slutet av juni var det dags för kontroller på bygget.

  Sommaren visade sin bästa sida när vi på morgonkvisten rullade in på byggplatsen i utkanten av Skällinge samhälle. Idag skulle bygget kontrolleras av flera tjänstepersoner, kvalitetsansvarig och miljösamordnare från bolaget, byggnadsinspektör från Samhällsbyggnadskontoret och representanter från Miljö- och hälsoförvaltningen mötte upp projektledaren Omer Zvizdić och entreprenören HA Bygg.

  Interiör av det som ska bli kontor. Trästommar markerar där inneväggar ska byggas. En samling människor i varselkläder står i rummets mitt.
  Vagnhall där brandbilarna ska parkeras. I rummets mitt samtalar en grupp personer. 

  Stationen i Skällinge kommer att bli väldigt lik den som nyligen invigdes i Väröbacka, men med två i stället för fyra portar för utryckningsfordon. Också Värö räddningsstation projektleddes av Omer.

  - Det är absolut en fördel att vi precis byggt en så gott som likadan station. Projektet i sig är överskådligt och har beprövade lösningar. Jag vet vilka delar i processen som kan vara en utmaning så jag är förberedd, säger Omer.

  Innan semestern ska bygget nå ”tätt hus”, vilket innebär att ytterväggar, tak, fönster och dörrar är på plats.

  Regelbundna kontroller säkerställer att lagar och regler efterföljs

  Idag är det alltså dags för en kontroll på bygget. Vår kollega Niclas Hinders är kontrollansvarig. Han ska följa upp att entreprenören sköter sina egenkontrollprogram och följer bygg- och avtalsplan. Agneta Lindström, byggnadsinspektör, säkerställer att genomförandeskedet löper på enligt plan- och bygglagen.

  Kajsa Pärlklint är inspektör vid Miljö- och hälsoförvaltningen, hennes uppdrag är att säkerställa att miljölagarna efterföljs på bygget. Avfallssortering undersöks, entreprenören för statistik över allt avfall, allt innanför byggstaketet ska sorteras, inte bara byggmaterial utan också kontorsmaterial och avfall från personalrum. Tillsammans med entreprenörens KMA-samordnare (KMA står för kvalitets-, miljö och arbetsmiljö), Angelica Persson och miljösamordnare Oskar Bank Norén gås dokumentation, klimatberäkningar och materialspill noggrant igenom.

  Vad gör en miljösamordnare?

  Det blir svårt att följa med i samtalen som sker parallellt med varandra. Vi är nyfikna på uppdraget som ligger på vår miljösamordnare, Oskar Bank Norén, när det är dags för miljöronden slår vi följe med honom.

  Vad är miljösamordnarens arbetsuppgifter kopplat till byggprojekt?

  - Inför varje projekt upprättas en hållbarhetsplan som entreprenören behöver förhålla sig till, och det är kraven i denna jag kollar på när jag går en miljörond. Detta görs för att säkerställa att de lagar och regler som finns efterföljs, förklarar Oskar.

  En ung man i varseljacka ler mot kameran. Under armen har han en bygghjälm.

  Oskar Bank Norén, miljösamordnare på Varbergs Fastighets AB.

  - Utöver detta så är miljösamordnarens roll att administrera den digitala loggboken SundaHus (SundaHus miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömningar av produkter i bygg- och fastighetsbranschen), samordna miljöcertifieringar samt att vara ett stöd för både projektledare och entreprenörer.

  Hur ofta gör du platsbesök vid ett projekt av den här storleken?

  - Ett par till tre gånger skulle jag säga, det kan variera lite. För att följa upp så många krav som möjligt från hållbarhetsplanen så brukar jag dela upp det jag kontrollerar över de olika miljöronderna. Så det jag inte kontrollerade denna gång ser jag över vid nästa tillfälle. Så att man inte bara tittar på samma punkter varje gång.

  Vad är det du inspekterar när du gör miljörond?

  - Det kan bland annat vara att se så att kemikalierna förvaras på rätt sätt i containrarna, att absorberingsmedel finns och förvaras lättillgängligt. Jag ser över kemikalieförteckningen samt tillhörande säkerhetsdatablad och kontrollerar att entreprenören har upprättat rätt dokumentation kring miljö.

  - Arbetsmaskinerna ska uppfylla motor- och utsläppskrav. Avfallsfraktioner ska finnas och vara tydligt märkta. Det är också viktigt att se så det farliga avfallet hanteras korrekt. Jag har ganska många punkter på min lista.

  Hittade du något intressant på bygget idag?

  - Jag tyckte att det såg bra ut ute på byggarbetsplatsen. Det var ingenting som såg konstigt ut och det jag skulle titta på denna miljörond var under kontroll. Så jag är glad, säger Oskar.

  Är du nöjd med dagens besök?

  - Utöver miljöronden så var det även ett tillsynsbesök enligt miljöbalken för bygg- och rivningsavfall från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det finns krav i avfallsförordningen att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall, och syftet med tillsynen var att följa upp så att detta efterföljs.

  Det var första gången jag var med om en sådan här tillsyn och den var intressant att medverka på. Nu inväntar vi bara rapporten för att se hur det gick. Men känslan är bra, avslutar Oskar.Snart är det dags för semester och på bygget pausas arbetet. Efter ledigheterna kommer störst fokus ligga på invändiga arbeten.

  Bygget tar sommarpaus

  Snart är det dags för semester och på bygget pausas arbetet. Efter ledigheterna kommer störst fokus ligga på invändiga arbeten.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: