Nyheter

    • 26 februari 2018

      Mer plats för lek och motion

      Nu blir det synligt att arbetet med den nya bad- och simanläggningen är igång. Förberedande arbete bakom nuvarande Håstens simhall påbörjas under vecka 9.