Nyheter

    • 26 augusti 2019

      Byggstart - Åkulla hotell

      Nu är marken röjd och grävarbetet har påbörjats. Två tillbyggnader, en för hotell och en för konferens byggs i anslutning till Åkulla Friluftsgård.