Nyheter

  Vi är stolta över vårt uppdrag! I vårt nyhetsflöde kan du läsa om vårt arbete med att förvalta kommersiella lokaler och kulturfastigheter, bygga samhällsfastigheter och erbjuda parkering i p-hus.

  • 12 februari 2020

   Två nya förskolor: Stenen och Klapperstenen

   Varberg växer och till stadsdelen Breared och till samhället Tvååker, strax söder om stan, är det hög inflyttning av barnfamiljer. Varbergs Fastighets AB (VFAB) har fått i uppdrag av Varbergs kommun att bygga två nya förskolor, båda med byggstart ...

  • 11 februari 2020

   Dags att resa Pingvinens entré

   Sedan december 2019 har stommen av Pingvinen, Varbergs is- och simarena, bit för bit monterats. Den 24/2 är det dags att resa stommen till den nya gemensamma entrén.

  • 05 februari 2020

   Ombyggnation Påskbergsvallen

   Varbergs Bois herrlag gick upp i Allsvenskan 2019 och för att laget ska få spela hemmamatcher i Varberg behöver Påskbergsvallen byggas om. Serien startar i månadsskiftet mars/april och ombyggnationen kommer att delas upp i två etapper.

  • 05 februari 2020

   Rivning av Tull- och servicebyggnaden

   I samband med att den nya stadsdelen Västerport ska byggas behöver byggnader som spelat ut sin roll i hamnområdet rivas. Stenafärjan har lämnat Varberg och både Tull- och servicebyggnaden och Stenaterminalen kommer att rivas. Rivningarna kommer at...