Nyheter

  Vi är stolta över vårt uppdrag! I vårt nyhetsflöde kan du läsa om vårt arbete med att förvalta kommersiella lokaler och kulturfastigheter, bygga samhällsfastigheter och erbjuda parkering i p-hus.

  • 01 december 2020

   Julhandla säkert och lokalt

   Butikerna står inför ännu en utmanade period. Som fastighetsägare i centrum vill vi bidra till minskad smittspridning, samtidigt vill vi behålla en levande stadskärna. Under december kommer vi därför stötta föreningen Varberg Handel som arbetar ak...

  • 01 december 2020

   Välkommen in på Pingvinen

   Varbergs nya is- och simarena tar form, bit för bit. Nu är flera detaljer på plats och man börjar ana hur det kommer att se ut när det är badklart i september 2021.

  • 25 november 2020

   Grönt lån för Pingvinen

   Pingvinen, Varbergs nya is- och simarena har beviljats Grönt lån av låneinstitutet Kommuninvest. Endast projekt som uppfyller kraven inom hållbar och miljövänlig utveckling kan beviljas de fördelaktiga lånen.

  • 10 november 2020

   Midsommargården - full fart mot slutbesiktningen!

   Med inflyttning av verksamheten i februari är det många av arbetena på Midsommargården som är i sitt slutskede. Delbesiktningar och provningar duggar tätt och det råder febril aktivitet på bygget. Verksamheten rekryterar personal, allt ska vara kl...

  • 05 november 2020

   Spadtaget som inte blev av - Bua förskola

   Den 4 november hade vi planerat att ta det första spadtaget för Bua förskola. Glada barn skulle tillsammans med politiker, rektor, projektledare och entreprenör kicka igång bygget av den nya förskolan med det traditionella spadtaget. Men så blev d...

  • 05 november 2020

   Milstolpe vid Räddningsstationen

   På Räddningsstationen pågår en stor om- och tillbyggnation för att rusta upp den 40 år gamla byggnaden och anpassa den till verksamhetens behov. Bland annat byggs en ny tvätthall med verkstad och besiktningen av den är en av projektets stora milst...

  • 04 november 2020

   Kluriga lägen fixar vi tillsammans

   I våras tillsattes en projektgrupp för att intensifiera arbetet med våra hyresgäster som på olika sätt drabbades när coronapandemin slog till. Gruppen har fortsatt arbetet i mindre skala, men växlar nu upp igen.

  • 03 november 2020

   Våra minsta hyresgäster levererar

   I våras placerades två bikupor i Nöjesparkens södra del. Detta för att skapa mervärde för besökare och bidra till den biologiska mångfalden.