Nyheter

  Vi är stolta över vårt uppdrag! I vårt nyhetsflöde kan du läsa om vårt arbete med att förvalta kommersiella lokaler och kulturfastigheter, bygga samhällsfastigheter och erbjuda parkering i p-hus.

  • 27 maj 2021

   Insektshotell i anslutning till p-hus

   Tillsammans med Arbetscentrum har VFAB byggt insektshotell som placerats längs hela planket som skiljer p-hus Trädgården från järnvägen. Hotellen, varje unikt i sig, är ett hållbarhetsprojekt i flera led.

  • 17 maj 2021

   Mötesplats Tvååker tar form

   Gamla Kyrkskolan ska bli ett nytt nav för kultur- och fritidsaktiviteter. Här kommer det att erbjudas en massa skoj för alla åldrar. Mötesplatsen ska kallas ”Mötesplats Tvååker” och fungera som en ny knutpunkt. Den här veckan startar etableringen ...

  • 17 maj 2021

   Upphandling av byggentreprenör till Trönningenäs förskola

   Varberg växer och med det, antalet barn. Det i sin tur ökar behovet av förskoleplatser i kommunen. Näst på tur står en ny förskola i Trönningenäs för 80 barn, på ca 1000 kvm. Förskolan har en unik utformning då den anpassats efter den relativt str...

  • 12 maj 2021

   Bildelning i parkeringshuset Lorensberg

   Saknar du egen bil och önskar att det funnits någon att låna? I parkeringshuset Lorensberg finns nu en poolbil som går att nyttja under parkeringshusets öppettider, alla dagar kl 06-23. När bilen är tillgänglig står den parkerad på uppmärkt laddpl...

  • 11 maj 2021

   Etapp 3 avklarad på Räddningsstationen

   Arbetet med om- och tillbyggnationen på Räddningsstationen i Varberg har vind i seglen och ännu en milstolpe är passerad. Som det ser ut nu kan projektet bli färdigställt före utsatt tid.

  • 10 maj 2021

   Ny film från Klapperstenens förskola

   Som vi tidigare berättat har vi sedan projektstart gjort en serie filmer riktade till barnen som ska gå på Klapperstenens förskola i Breared. Pandemin har gjort att vi inte kan träffas som vi annars brukar. Filmerna har blivit väldigt uppskattade ...

  • 07 maj 2021

   Lediga kontor och gäckande historia i Tvillinghusen

   Tvillinghusens historia kittlar fantasin. Även om historien sitter i väggarna vill kulturbyggnadernas egen bakgrund inte låta sig fångas så lätt. Mitt i denna mystik finns just nu lediga rum att hyra.

  • 07 maj 2021

   Snart klar – Stenens förskola i Tvååker

   Knappa tre veckor återstår innan Stenens förskola ska stå klar enligt tidplanen och förskolan börjar se färdig ut.

  • 05 maj 2021

   Fastighetsutveckling – från idé till verklighet

   VFAB äger och förvaltar drygt 20 fastigheter i kommunen, de flesta centralt belägna, flera av dem är kulturfastigheter. I våra fastigheter bedrivs olika verksamheter, kontorshotell, restauranger, butiker, undervisningsverksamhet, konferens, parker...

  • 04 maj 2021

   Höga ljudnivåer i kvarteret Falkenbäck

   I kvarteret Falkenbäck ska det byggas bostäder och parkeringsgarage. Just nu pågår markarbeten som medför en hel del buller och vibrationer. Vi förklarar varför och hur länge detta kommer att pågå.