Nyheter

  Vi är stolta över vårt uppdrag! I vårt nyhetsflöde kan du läsa om vårt arbete med att förvalta kommersiella lokaler och kulturfastigheter, bygga samhällsfastigheter och erbjuda parkering i p-hus.

  • 25 november 2022

   Stadshotellet lyser upp under Orange Day

   Idag är det Orange Day, dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma våld mot kvinnor. Det globala arrangemanget har valt färgen orange som sin manifestationsfärg. VFAB visar sitt ställningstagande i frågan genom att belysa Varbergs stadshot...

  • 25 november 2022

   Ny rutin för felanmälan på jourtid

   Vid akuta ärenden utanför kontorstid ringer du in en felanmälan och kopplas då till Räddningstjänsten. Ny rutin från 1 december är att Räddningstjänsten efter samtalet lämnar ärendet vidare till personal hos vår nya samarbetspartner för fastighets...

  • 23 november 2022

   Så sparar vi energi i Varmbadhuset

   Energibesparingsfrågan är het och våra fastighetsteam arbetar med energieffektivisering i alla våra fastigheter. Tillsammans med våra hyresgäster i Varmbadhuset har vi genomfört en hel del åtgärder och fler är på gång.

  • 23 november 2022

   Upphandling av Räddningsstation

   Vi har fått i uppdrag av Varbergs kommun att bygga en ny Räddningsstation i Värö, som möjliggör verksamhet i ändamålsenliga och moderna lokaler. Befintlig Räddningsstation har behov av underhållsåtgärder och uppfyller inte dagens lokalbehov

  • 08 november 2022

   Vi testar ett strömlöst Briggen

   Mellan klockan 8–10 torsdagen den 10 november gör vi ett test där parkeringshuset Briggen blir tillfälligt strömlöst. Parkeringshuset är öppet som vanligt men funktioner som laddstolpar och hiss är tillfälligt obrukbara. Övningen förbereder oss in...

  • 03 november 2022

   Vi vill möta byggbranschen i Rådhussalen

   Tisdag 29 november ser vi fram emot att återigen öppna upp Rådhussalen för att möta branschen!

  • 02 november 2022

   Upphandling - Tillbyggnad Trönninge skola

   Trönninge skola som ligger strax norr om Varberg behöver utöka sin kapacitet. Idag går 800 elever på skolan, med tillbyggnation ska den i framtiden ha plats för 1000 elever.