Nyheter

  • 25 november 2022

   Stadshotellet lyser upp under Orange Day

   Idag är det Orange Day, dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma våld mot kvinnor. Det globala arrangemanget har valt färgen orange som sin manifestationsfärg. VFAB visar sitt ställningstagande i frågan genom att belysa Varbergs stadshot...

  • 25 november 2022

   Ny rutin för felanmälan på jourtid

   Vid akuta ärenden utanför kontorstid ringer du in en felanmälan och kopplas då till Räddningstjänsten. Ny rutin från 1 december är att Räddningstjänsten efter samtalet lämnar ärendet vidare till personal hos vår nya samarbetspartner för fastighets...

  • 23 november 2022

   Så sparar vi energi i Varmbadhuset

   Energibesparingsfrågan är het och våra fastighetsteam arbetar med energieffektivisering i alla våra fastigheter. Tillsammans med våra hyresgäster i Varmbadhuset har vi genomfört en hel del åtgärder och fler är på gång.

  • 23 november 2022

   Upphandling av Räddningsstation

   Vi har fått i uppdrag av Varbergs kommun att bygga en ny Räddningsstation i Värö, som möjliggör verksamhet i ändamålsenliga och moderna lokaler. Befintlig Räddningsstation har behov av underhållsåtgärder och uppfyller inte dagens lokalbehov

  • 08 november 2022

   Vi testar ett strömlöst Briggen

   Mellan klockan 8–10 torsdagen den 10 november gör vi ett test där parkeringshuset Briggen blir tillfälligt strömlöst. Parkeringshuset är öppet som vanligt men funktioner som laddstolpar och hiss är tillfälligt obrukbara. Övningen förbereder oss in...

  • 03 november 2022

   Vi vill möta byggbranschen i Rådhussalen

   Tisdag 29 november ser vi fram emot att återigen öppna upp Rådhussalen för att möta branschen!

  • 02 november 2022

   Upphandling - Tillbyggnad Trönninge skola

   Trönninge skola som ligger strax norr om Varberg behöver utöka sin kapacitet. Idag går 800 elever på skolan, med tillbyggnation ska den i framtiden ha plats för 1000 elever.

  • 27 oktober 2022

   Rysligt mysigt höstlov

   När mörkret lägger sig över Varberg bjuder staden in till en ryslig ljusupplevelse som gör höstlovet lite mer spännande! Under invigningen den 28 oktober tänder vi upp vår nya fasadbelysning på Stadshotellet!

  • 19 oktober 2022

   Var el-smart - här får du några tips

   Energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändni...

  • 17 oktober 2022

   Varmbadhuset i ny kostym

   Under våren påbörjades ett underhållsarbete på det anrika Varmbadhuset, ny puts och renoverade fönster. Arbetet är nu klart och innebär att det snart hundraåriga huset står starkt i många år till.

  • 13 oktober 2022

   Elbesparande åtgärder i våra fastigheter

   Vi har en el-situation i Sverige och Europa som är bekymmersam, både kopplad till priserna och den ökade risken av bortkoppling av elnätet. Som fastighetsägare och hyresvärd arbetar vi med både snabba åtgärder och långsiktiga elbesparande lösninga...

  • 03 oktober 2022

   Ett svängigt sommarminne

   Oktober månad är här och även om hösten är fantastisk är det härligt att blicka tillbaka på sommarminnen. Som det här, när Rix FM festival gästade Varberg den 21 augusti.