Takdekoration i form av stora serpentiner i olika färger.

  Vår vision

  Varbergs vision - Västkustens kreativa mittpunkt. Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till "Västkustens kreativa mittpunkt". För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.

  - Varbergs vision ligger till grund för vårt dagliga arbete och utveckling, Martin Rylander, VD, Varbergs Fastighets AB.

  Vision

  Västkustens kreativa mittpunkt.

  Verksamhetsidé

  Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

  Ledord

  • Nytänkande
  • Framåtanda
  • Kunskap
  • Mod

  Förhållningssätt

  Hållbarhet: Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

  Delaktighet: Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Tänk, tyck, fråga! Delaktighet är en av visionskonceptets viktigaste beståndsdelar.

  Mer information om Varbergs vision Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad: