Tre pilar har träffat mitt i prick i en darttavla

  Våra mål

  Våra mål förkortas AHA och står för Attraktiva, hållbara och affärsmässiga. Detta är våra strategiska målområden. Målen beskriver hur vi ska arbeta, hur vi ska bemöta våra medarbetare, kunder och samarbetspartners, samt hur vi bidrar till att förverkliga Varbergs vision, att bli Västkustens kreativa mittpunkt.

  Attraktiva

  Vi ska vara en attraktiv part för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners.

  Hållbara

  Med fokus på hållbarhet i alla våra verksamheter tar vi ansvar för Varberg i dag och i morgon.

  Affärsmässiga

  Genom att vara affärsmässiga skapar vi förutsättningar för att bidra till Varbergs utveckling.

  Senast publicerad: