Lorensberg, parkeringshus i Varberg

  Parkeringsavgifter

  Mellan kl 06-23 är det gratis att parkera inom tidsangivelserna. Natt- och dygnsparkering betalas via betaltjänsterna Easy Park eller Parkster.

  Information om betaltjänsterna finns på skyltning i alla våra parkeringshus samt på Parkster och Easy Parks webbplatser.

  Easy Park Länk till annan webbplats.
  Parkster Länk till annan webbplats.

  Bra att veta vid nattparkering

  Du som köpt nattparkering en vardagkväll har möjlighet att stå parkerad fram till klockan 09.00 på din biljett. Du som köpt nattparkering en lördag får stå till kl 09.00 på måndag morgon på din biljett. Efter klockan 09.00 behöver du avsluta din parkering genom att lämna anläggningen, extra parkeringstid kan inte köpas till.

  I samband med att du gör din betalning får du en passerkod till grinden.

  Ladda elbilen

  I fem av våra parkeringshus finns det laddplatser för elbil. De 36 platserna är fördelade i alla parkeringshus utom Kyrkoherden med infart från Prästgatan.

  Bilen laddas via laddlösningen InCharge och kostar 3 kr/kwh. Med InCharges app kan du vilka laddplatser som är lediga.

  Mer information om InCharge och deras app Länk till annan webbplats.

  P-hus med betalparkering

  Nattparkering är möjlig i alla våra parkeringshus. I Briggen och Lorensberg (endast nedre plan) kan du även parkera i dygnsvis mot betalning. Nattparkering gäller mellan kl 23-09.

  Briggen

  Nattparkering enstaka nätter:
  30 kr/natt.
  Nattparkering en månad:
  350 kr/månad.
  Dygnsparkering:
  120 kr/dygnet.

  Briggen, parkeringshus i Varberg

  Kyrkoherden

  Nattparkering enstaka nätter:
  30 kr/natt.
  Nattparkering en månad:
  350 kr/månad.

  Kyrkoherden, parkeringshus i Varberg

  Lorensberg

  Nattparkering enstaka nätter:
  30 kr/natt.
  Nattparkering en månad:
  350 kr/månad.
  Dygnsparkering: 120 kr/dygn, endast tillåten på nedre plan.

  Lorensberg, parkeringshus i Varberg

  Trädgården

  Nattparkering enstaka nätter:
  30 kr/natt
  Nattparkering en månad:
  350 kr/månad.

  Trädgården, parkeringshus i Varberg

  Kanngjutaren

  Nattparkering enstaka nätter:
  30 kr/natt.
  Nattparkering en månad:
  350 kr/månad.

  Kanngjutaren, parkeringshus i Varberg

  Senast publicerad: