Lorensberg, parkeringshus i Varberg

  Parkeringsavgifter

  Mellan kl 06-23 är det gratis att parkera inom tidsangivelserna. Natt- och dygnsparkering betalas via betaltjänsterna Easy Park eller Parkster.

  P-hus med betalparkering

  I alla våra parkeringshus finns möjlighet att betala för parkering genom nattparkering. I utvalda p-hus kan du även parkera i dygnsvis mot betalning.

  Information om betaltjänsterna finns på skyltning i alla våra parkeringshus samt på Parkster och Easy Parks webbplatser.

  Easy Park Länk till annan webbplats.
  Parkster Länk till annan webbplats.

  Dygnsparkering

  För dig som vill parkera länge finns möjlighet till dygnsparkering mot avgift i Briggen och på nedre plan i Lorensberg. Det finns ingen begränsning i antal dygn.

  Nattetid är parkeringshuset låst, i samband med att du gör din betalning får du en passerkod till grinden.

  Bra att veta vid nattparkering

  Nattparkering gäller mellan kl 23-09. Du som köpt nattparkering en vardagkväll har möjlighet att stå parkerad fram till klockan 09.00 på din biljett. Du som köpt nattparkering en lördag får stå till kl 09.00 på måndag morgon på din biljett. Efter klockan 09.00 behöver du avsluta din parkering genom att lämna anläggningen, extra parkeringstid kan inte köpas till.

  Nattetid är parkeringshuset låst, i samband med att du gör din betalning får du en passerkod till grinden.

  Nyttja den fria parkeringstiden innan nattparkering

  Det finns ingen möjlighet att betala för fler timmar än de angivna, mellan kl 06-23. Däremot kan du nyttja den fria parkeringstiden innan din nattparkering börja gälla. Observera: Detta är endast möjligt om den ordinarie parkeringstiden (tex 3 timmar) löper ut efter, eller exakt, kl 23.

  Exempel :
  Låt säga att du har parkerat i Lorensberg på en plats där det är tillåtet att parkera i 3 timmar. (Mellan kl 06-23 är det gratis att parkera enligt tidsangivelserna.) Du anländer kl 20.30 och din parkeringstid skulle då gå ut kl 23.30 vilket är efter kl 23, i detta fall är det möjligt att köpa nattparkering och på så vis parkera längre tid. Hade du istället anlänt kl 18 så hade din parkeringstid gått ut kl 21 och då är det inte möjligt att förlänga med nattparkering.

  Låt oss istället säga att du ska köpa nattparkering en lördag och vill nyttja den fria tiden innan. Du har valt Briggen där det är 10 timmars fri parkering. Du anländer efter kl 13, då går den fria tiden ut efter kl 23 och din parkering går automatiskt över till din nattparkering. Hade du istället anlänt kl 12 på lördagen, då går den fria tiden ut kl 22 och du kan inte förlänga med nattparkering eftersom den börjar gälla först kl 23.

  Nattparkering köper du via Easypark eller Parkster, instruktioner finns i alla parkeringshus.

  Ladda elbilen

  I fem av våra parkeringshus finns det laddplatser för elbil. P-husens tidsangivelser gäller även för dig som laddar din bil. De 36 platserna är fördelade i alla parkeringshus utom Kyrkoherden med infart från Prästgatan.

  Bilen laddas via laddlösningen InCharge och kostar 3 kr/kwh. Med InCharges app kan du se vilka laddplatser som är lediga.

  Mer information om InCharge och deras app Länk till annan webbplats.

  Briggen

  Nattparkering enstaka nätter:
  30 kr/natt.
  Nattparkering en månad:
  350 kr/månad.
  Dygnsparkering:
  120 kr/dygnet.

  Briggen, parkeringshus i Varberg

  Kyrkoherden

  Nattparkering enstaka nätter:
  30 kr/natt.
  Nattparkering en månad:
  350 kr/månad.

  Kyrkoherden, parkeringshus i Varberg

  Lorensberg

  Nattparkering enstaka nätter:
  30 kr/natt.
  Nattparkering en månad:
  350 kr/månad.
  Dygnsparkering: 120 kr/dygn, endast tillåten på nedre plan.

  Lorensberg, parkeringshus i Varberg

  Trädgården

  Nattparkering enstaka nätter:
  30 kr/natt
  Nattparkering en månad:
  350 kr/månad.

  Trädgården, parkeringshus i Varberg

  Kanngjutaren

  Nattparkering enstaka nätter:
  30 kr/natt.
  Nattparkering en månad:
  350 kr/månad.

  Kanngjutaren, parkeringshus i Varberg

  Senast publicerad: