Tillgänglighet - parkering

    Kopplat till vår parkeringstjänst har vi en webbplats, Userwebben och en app, P-HUS Varberg. Via länkarna får du information om hur de uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.