Varmbadhusets bassäng restaureras till sin forna glans

  I maj påbörjades renovering av Varmbadhusets badanläggning. Ambitionen är att återskapa bassängen så långt det går, till hur den såg ut vid uppförandet 1925. Under rivningsarbetet uppdagades att konstruktionen runt bassängen var hårt angripen efter många års slitage av saltvatten. Arbetet förväntas pågå fram till årsskiftet, under renoveringstiden kommer gymmet att ha öppet som vanligt.

  En bedömning av Varmbadhusets badanläggning har visat att den tekniska utrustningen är uttjänt och att bassängen är i behov av renovering. I maj startade renoveringsarbetet, all teknisk utrustning är nu utriven och kommer att uppgraderas till en modern drift- och övervakningsteknik av anläggningen. Under rivningsarbetet blev det tydligt att bassängen påverkats hårt av saltvattnets slitage.

  Omsorgsfull renovering

  Det ursprungliga kaklet är sedan tidigare utbytt mot vitt standardkakel. Som ett led i renoveringen kommer nytt kakel att sättas in med ambition att återskapa den ursprungliga interiören från 20-talet. Alla tätskikt ses över och omklädningsrum kommer att renoveras. Andra viktiga karaktärsdrag med högt kulturhistoriskt värde såsom, planlösning, arkadbågar, kassettak med mera, kommer inte att påverkas av renoveringen.

  Badet öppnar igen efter nyår

  Badet kommer att hållas stängt under hösten, vid årsskiftet förväntas badet vara i drift igen. Renoveringen kommer inte att påverka gymmets öppettider, men under byggtiden kommer buller och begränsad framkomlighet i källaren att förekomma. Parkeringar på baksidan av Varmbadhuset kommer att behöva tas i anspråk, vi hänvisar till närbelägna parkeringshus.

  Som ett resultat av pågående renovering ser vi att Varmbadhusets bassäng kommer att kunna nyttjas till varma, hälsosamma bad i många år framöver.

  Svartvit historisk bild. Bassäng omgiven av pelare med bågformade valv emellan.

  Varmbadhusets bassäng i originaluppförandet. Foto: Gustaf Björkström/Hallands kulturhistoriska museum

  Publicerad den:

  Senast ändrad: