Hållbarhet

  Varbergs Fastighets AB arbetar för att främja en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet; den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.

  Tre dimensioner av hållbarhet

  Hållbar utveckling uttrycker en riktning, en möjlig och önskvärd framtid, och brukar beskrivas i tre dimensioner av hållbarhet - ekologisk, social och ekonomisk - som alla måste samverka för att utvecklingen ska vara hållbar.

  Miljö- och klimatuppföljning

  Varje år genomför vi en systematisk kartläggning av våra
  direkta och indirekta utsläpp. På så sätt kan vi identifiera
  och arbeta strategiskt med att minska våra utsläpp.
  Mätningarna görs i olika scope, läs mer om dem och vårt
  resultat i Klimatbokslut 2021.

  Solcellsanläggning täcker en hel vägg på en
stor byggnad. Morgonsolen speglar ett mjukt gult sken i solcellerna. 

  Hållbara nyheter

  • Bild med siffan 60 och texten släck 25 mars klockan 20.30. Under det visas texten Tillsammans är vi världens chans
   Hållbarhet ·

   Vi deltar i Earth Hour 2023

   Nu på lördag den 25 mars klockan 20.30-21.30 släcker vi ner Stadshotellet i samband med Världsnaturfonden WWFs årliga kampanj Earth Hour. Genom detta vill vi, tillsammans med Varberg och miljontals människor världen över, istället rikta strålkastarna mot vår planet och dess framtid.
  • Porträttbild på affärsutvecklingschef Clara Tholin, EMC:s logga till höger i bild. 
   Hållbarhet ·

   Clara Tholin, ordförande för EMC

   Nyligen utsågs Varbergs Fastighets AB:s affärsutvecklingschef, Clara Tholin, till ordförande i föreningen EMC. Vi ställer några frågor till Clara hur hon känner inför sitt nya uppdrag.
  • Fjärrvärmerör nedlagda i ett djupgrävt dike omgivet av vit plast.
   Hållbarhet ·

   Fjärrvärme till hamnen

   I hamnen, på fastighet Getakärr 9:9, har vi just nu ett pågående energiprojekt. Ett projekt som kommer att leda till att vi är 100% fossilfria för uppvärmning av alla våra fastigheter.

  Våra verksamheter på kartan

  På Varbergskartan finns våra olika verksamheter utmärkta.