Hållbarhet

  Varbergs Fastighets AB arbetar för att främja en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet; den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.

  Tre dimensioner av hållbarhet

  Miljö- och klimatuppföljning

  Varje år genomför vi en systematisk kartläggning av våra
  direkta och indirekta utsläpp. På så sätt kan vi identifiera
  och arbeta strategiskt med att minska våra utsläpp.
  Mätningarna görs i olika scope, läs mer om dem och vårt
  resultat i Klimatbokslut 2021.

  Solcellsanläggning täcker en hel vägg på en
stor byggnad. Morgonsolen speglar ett mjukt gult sken i solcellerna. 

  Hållbara nyheter

  • Fjärrvärmerör nedlagda i ett djupgrävt dike omgivet av vit plast.
   Hållbarhet ·

   Fjärrvärme till hamnen

   I hamnen, på fastighet Getakärr 9:9, har vi just nu ett pågående energiprojekt. Ett projekt som kommer att leda till att vi är 100% fossilfria för uppvärmning av alla våra fastigheter.
  • Grönskande träd med solljus som silas i lövverket
   Hållbarhet ·

   Regnfyllt friluftsliv med landshövding Brittis Benzler

   Luften är fri - det är temat för Friluftslivets år 2021 i Sverige. Luften kan även vara fylld med regn, vilket den var när Brittis Benzler, landshövding i Hallands län, under torsdagen besökte Åkulla. Där fick hon uppleva den vackra bokskogsmiljön, och ta del av hur Varbergs kommun jobbar med att få fler personer att få upp ögonen för friluftsliv.
  • Byggarbetsplats, hus omgivet av byggställningar. 
   Hållbarhet ·

   Vad menar vi med social hänsyn i upphandling?

   I upphandlingen av Trönningenäs förskola har vi i samarbete med Arbetsmarknadsenheten, AME, i Varbergs kommun, valt att arbeta med social hänsyn i upphandling. Ett sätt att skapa arbetstillfällen för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden

  Karta över våra verksamheter

  Via Varbergskartan kan du hitta till våra fastigheter och parkeringshus, se var någonstans vi bygger och hitta till våra
  lediga lokaler. VFAB har ett eget kartlager under rubriken Bygga och bo.