Upphandling av solceller och batterier för lagring

  Nu tar bolaget nästa steg i långsiktig energieffektivisering genom att investera i solcellsanläggningar och batterilagringssystem. Projektet omfattar tre av våra fastigheter med option på en fjärde. Upphandlingen är annonserad via TendSign och sista anbudsdag är 8 september 2023.

  Upphandlingen omfattar nya anläggningar av både solceller och batterilagring till Campus Varberg och Varmbadhuset. På Sparbankshallen, Arena Varberg, finns en befintlig solcellsanläggning som installerades 2018, till anläggningen ska ett batterilagringssystem adderas.

  Som en option ligger även batterilagring till befintlig solcellsanläggning på vår fastighet Postmästaren 16.

  Solcellsanläggning täcker en hel vägg på en
stor byggnad. Morgonsolen speglar ett mjukt gult sken i solcellerna. 

  Fördelar med batterilagring

  Magnus Aronsson, energiingenjör på bolaget förklarar fördelarna med att använda batterilagring.

  - Solcellsanläggningen och batteriet ska samverka för att fastigheten ska förbruka så lite köpt el som möjligt. Soliga dagar producerar solcellerna mer el än vad fastigheten förbrukar, då kan vi lagra överskottsel som produceras i solcellsanläggningen i batterierna för att nyttja vid underskott eller när elpriset är högt, säger Magnus. Batterilagring kan även fungera som reservkraft vid strömavbrott under kort tid.

  - Batterierna även kan laddas med köpt el när det finns gott om el och när den är billig, och laddas ur när elen är som dyrast under dygnet. På så vis kan vi undvika höga timpriser och därmed minska elkostnaderna.

  El-ledningar i en ledningsgata. Snöklädda granar på båda sidor, djupt med snö på marken.

  - Batterierna kan hjälpa till att stötta elnätet via så kallade flexibilitetstjänst för att hålla stabilitet i elnätet. Man kan dessutom få betalt via stödtjänster för denna funktion. Vi minns hur det var i vintras då energibesparingsfrågan var het och alla fick hjälpas åt att inte förbruka mer el än nödvändigt under tider med hög belastning. Det här är ett sätt där vi kan bidra till att minska risken för bortkoppling av nätet nästa vinter. Batteriet kopplas upp via energibolag som sköter samspelet med Svenska Kraftnät. Det finns alltså många fördelar med solceller och batterilagring, avslutar Magnus.

  Välkommen att lämna anbud

  I upphandlingen varierar batteriernas kapacitet beroende på storlek, 120-240 kWh. Sista dag för anbudsinlämning är förlängd till den 8 september 2023.

  Frågor ställs och besvaras i TendSign. Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: