Byggprojekt

  Vi projektleder samhällsviktiga byggnationer på uppdrag av Varbergs kommun. Projekt i egen regi består i att utveckla och förvalta våra egna fastigheter.

  Senaste nytt från våra byggprojekt

  • Illustration, vit byggnad med olika höjder, röda dörrar och grått tak. 
   Byggprojekt ·

   Upphandling av Räddningsstation

   Vi har fått i uppdrag av Varbergs kommun att bygga en ny Räddningsstation i Värö, som möjliggör verksamhet i ändamålsenliga och moderna lokaler. Befintlig Räddningsstation har behov av underhållsåtgärder och uppfyller inte dagens lokalbehov
  • En man och en kvinna samtalar leendes med en tredje person.
   Byggprojekt ·

   Vi vill möta byggbranschen i Rådhussalen

   Tisdag 29 november ser vi fram emot att återigen öppna upp Rådhussalen för att möta branschen!
  • Fyra personer i grupp i varselkläder. I bakgrund en grönskande parkmiljö. I förgrund byggställningar.
   Byggprojekt ·

   Upphandling - Tillbyggnad Trönninge skola

   Trönninge skola som ligger strax norr om Varberg behöver utöka sin kapacitet. Idag går 800 elever på skolan, med tillbyggnation ska den i framtiden ha plats för 1000 elever.

  Byggprojekt på kartan

  På Varbergskartan finns våra pågående byggprojekt utmärkta. VFAB har ett eget kartlager under rubriken Bygga och bo.