Rotundan en plats för dans - och fotboll

  I samband med renovering och utveckling av Rotundan kommer vi även göra det möjligt för Påskbergsvallen att nyttja Nöjesparken och Rotundan på ett bättre sätt i framtiden.

  I Nöjesparken, i anslutning till Rotundan pågår ett arbete kopplat till Påskbergsvallen. Här skapas bättre möjligheter för de båda arenorna att samverka under evenemang. Planket mellan Påskbergsvallen och Nöjesparken ska delvis bytas ut och kommer vara öppningsbart och Rotundan ska kunna hyras ut och användas som lounge i samband med fotbollsmatcher som exempel.

  Påskbergsvallen har nyligen byggts om för att möta Svenska fotbollsförbundets krav för allsvenskt spel, senaste projektet färdigställdes våren 2023. En lounge, även kallad hospitality, är något som saknas inne på Påskbergsvallen. Anpassningarna som behövs för att kunna använda Rotundan för detta ändamål är ett projekt som genomförs på uppdrag av Varbergs kommun och beräknas vara klart i juni 2024

  Läs om de senaste arenaanpassningaran på Påskbergsvallen.

  Projektet knutet till Påskbergsvallen görs parallellt med det pågående underhålls- och utvecklingsprojekt. Ett arbete som vi som fastighetsägare gör tillsammans med hyresgästen, Arena Varberg.

  Läs om hur Rotundan renoveras och utvecklas.

  En kartbild, i satelitvy, över delar av Påskbergsvallen, Nöjesparken och Rotundan med en streckad markering mellan Påskbergsvallen och Nöjesparken.

  Den gula streckade linjen mellan Påskbergsvallen och Nöjesparken markerar ungefär var nytt staket och ny grind kommer att byggas.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: