Läktare med utskjutande tak vid en gräsplan. Gröna läktarstolar i långa rader.

  Påskbergsvallen (fd Varberg Energi Arena), etapp 2

  När Varbergs Bois tog plats i Allsvenskan ställdes krav på arenan där matcherna ska spelas. Nu görs åtgärder för att anläggningen ska godkännas.

  Anrika Påskbergsvallen i Varberg är en fotbolls- och friidrottsarena med fullstor naturgräsplan och två läktare med totalt 1150 sittplatser. I dagsläget nyttjas arenan främst av– Varbergs BOIS, Varbergs GIF, fotboll och Varbergs GIF Friidrott. År 2019 avancerade Varbergs BOIS till allsvenskan och har sedan dess behållit sin plats i Sveriges nationellt högsta serie.

  Vid spel i Allsvenskan ställer Svenska fotbollsförbundet krav på arenan där matcherna ska spelas. Anläggningen har dispens på vissa arenakrav, men dessa löper ut till säsongen 2023. Syftet med det här projektet är att genomföra de åtgärder som krävs för godkänd anläggning. Vissa åtgärder är redan genomförda. I maj 2020 färdigställdes etapp 1, då var fokus på säkerhet, mediabevakning samt att öka kapaciteten för publikflöden vid entréer och toaletter.

  Senaste nytt i projektet

  Projektet är nu färdigställt och överlämnat till vår beställare.

  Så här kommer det att bli

  Arenakraven för sitt- och ståplatser är minst 3 000 sittplatser under tak. Platserna ska vara individuella, separerade från varandra, numrerade och ha ryggstöd. Det ska finnas lösningar för personer med funktionsnedsättning som ska vara inkluderande och ge en bra upplevelse på arenan. Befintlig läktare som vetter mot Påskbergsskogen har avetablerats och arbetet pågår med att bygga upp en ny läktare som ska erbjuda resterande sittplatser och ge arenan en kapacitet på totalt 3000 platser. I anslutning till läktaren tillskapas också nya toalettetutrymmen.

  Utöver att utöka arenans publikkapacitet ska arenabelysningen uppgraderas för att bemöta gällande krav. Fyra nya master ska upp, dessutom blir det belysning på det nya och det befintliga läktartaket. Den nya belysningen kommer att underlätta driften samt sänka elförbrukningen.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Svartvit bild med en bygghjälm som ligger ovanpå en ritning.

  Filip Sundvisson

  Byggprojektledare, konsult

  E-post: Filip.Sundvisson@icenergy.se

  Fakta

  Kategori

  Ombyggnation

  Arkitekt

  Fredblad arkitekter

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  Serneke

  Entreprenadform

  Totalentreprenad i samverkan

  Byggtid

  Höst 2022 - Sommar 2023