Konstgräsplan som rullas ihop av 2 grävmaskiner

  Under vecka 41 plockades det gamla konstgräset bort

  Nytt konstgräs på Veddige IP

  I oktober påbörjades arbetet med att byta ut den uttjänta konstgräsplanen mot nytt material på Veddige IP. Rikligt med regn följt av kallt vinterväder försvårade arbetet och förlängde byggtiden något.

  Den gamla planen anlades 2009 i samband med att vägen drogs om i Veddige. Därefter har otaliga matcher spelats och det konstgjorda materialet har slitits ut. Omläggningen startade i oktober, det gamla konstgräset rullades ihop och forslades bort. Marken under hade fortsatt god bärighet och inga större insatser behövde göras innan det nya materialet kunde läggas på plats.

  Granulatet ska stanna på planen

  Konstgräset och granulatet är tillverkat av latex. Granulatet är de svarta gummikulor som ligger i själva konstgräset för att få en dämpande effekt som gör underlaget bra att spela på. Dessa kommer från återvunna bildäck.

  Det är viktigt ur miljösynpunkt att granulatet stannar på planen och ett flertal funktioner bidrar till det. Runt konstgräsplanen finns en sarg för att hålla materialet på plats, staket hindrar fordon tillträde och spelarna borstar av sina skor innan de lämnar planen. För att inte granulatkulor ska följa med ner i dagvattenbrunnar har dessa utrustats med granulatfällor som töms med jämna mellanrum och granulatet återförs till planen.

  Invigning den 2 mars

  I samband med DM-matchen för herrar mellan Veddige BK och Grimeton anordnar kultur- och fritidsförvaltningen en invigningsceremoni.

  Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Jimmy Emanuelsson

  Jimmy Emanuelsson

  Byggprojektledare

  E-post: Jimmy.emanuelsson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 12

  Fakta

  Kategori

  Underhållsarbete

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  Ingeborns Entreprenad

  Entreprenadform

  -

  Byggtid

  Oktober - januari 2024