Tillgänglighet

  Varbergs Fastighets AB står bakom webbplatsen varbergsfastighets.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats.

  På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen uppflyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem.
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

  Kontakta oss om du upplever hinder

  Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

  Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

  E-post: vfab@varberg.se

  Telefon: 0340-50 60 00

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Upptäcker du problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

  Du kan skicka in dina synpunkter anonymt via kontaktformuläret.


  Beskriv hur webbplatsen brister i tillgänglighet. Ju tydligare du kan beskriva problemet, desto större möjligheter har vi att kunna granska din anmälan och åtgärda bristen.

  Ange sidans/sidornas webbadress som du upptäckte bristande tillgänglighet på.

  Fyll endast i om du vill ha återkoppling från oss.

  Fyll endast i om du vill ha återkoppling från oss.
  Vill du ha återkoppling när bristen är åtgärdad? * (obligatorisk)
  Vill du ha återkoppling när bristen är åtgärdad?


  Kontakta tillsynsmyndigheten

  Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, eller den hjälp du får när du kontaktar oss, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

  Anmäl brister i tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats.

  Vad innebär digital tillgänglighet?

  Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel man använder. Vår ambition är att uppnå, och gärna överträffa, grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549 och branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

  På Diggs webbplats kan du läsa mer om lagen och om vilka som omfattas.

  Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats.

  Hur tillgänglig är vår webbplats?

  Vi är medvetna om att delar av vår webbplats inte är helt tillgänglig. För närvarande uppfyller sidan delvis kraven i nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs i avsnittet Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet.

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  I maj 2022 lanserade vi en ny webbplats med samma domän som den gamla. Vi har gjort många förbättringar i tillgängligheten men en del brister följde med. En del brister uppkom i samband med uppstart och vi arbetar med att lösa dessa tillgänglighetsproblem så fort som möjligt.

  Användning utan synförmåga eller användning med nedsatt syn

  PDF-dokument

  • PDF-dokument som vi länkar till och som är skapade före 23 september 2020 är inte tillgängligt taggade. Vår tjänst Readspeaker, docReader, är ett hjälpmedel som läser upp och även gissar sig till strukturen i otaggade dokument. Våra tester visar att docReader klarar av att läsa det allra mesta i pdf:erna på ett korrekt sätt undantaget alt-text för bilder och länkar. Dokumenten kan också vara svåra att läsa med en skärmläsare. WCAG 10.1.3.1 (A)

   En del av PDF-dokumenten på vår hemsida är gjorda av tredje part och för dessa åberopar Varbergs Fastighets AB oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för dokument. Att anpassa dokumenten är ett, för VFAB omfattande arbete. Vi bedömer att kostnaden att anpassa dem inte är proportionerlig i relation till användningen. Dokumenten som syftas till är äldre versioner av exempelvis årsredovisningar.
  • Dokument saknar en titel som beskriver dess ämne eller syfte. (WCAG 10.2.4.2 (A)

  Videos

  • Videos publicerade före 23 september 2020 har open captions, dvs undertext inbränd i videon. Det finns inte transcript, syntolkning, teckenspråkstolkning eller liknande i anslutning till videos publicerade innan lagkravet trädde i kraft. Videos inspelade efter 23 september har syntolkning eller tillhörande .srt fil samt vid behov en transkribering i anslutning till videon på hemsidan.

   I sällsynta fall länkar vi till videos vi inte själva skapat. I de fall kan vi inte påverka hur de tagits fram av tredje part resulterar det i att tillgänglighet inte kan garanteras.
   WCAG 2.0 (AA), WCAG 2.1 (AA).

  Formulär för felanmälan

  • Formuläret för Felanmälan uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Användare kan navigera genom formuläret med hjälp av tab-knappen men fälten nås inte i rätt ordning. Kontrasten på en del ställen är underkänd. Formuläret kan inte kopplas till Readspeaker och lyssnafunktionen finns därför inte genom vårt verktyg. Önskar du göra en felanmälan, kontakta oss så hjälper vi dig med registreringen av din felanmälan.

   Vi har påbörjat processen med att handla upp ett nytt verktyg gör felanmälan under 2022 och kommer därför inte göra några förändringar med nuvarande verktyg. Efter upphandlingen är klar behöver det nya systemet anpassas till bolaget. Den processen är tidskrävande då många fler faktorer ska tas med än enbart verktyget för felanmälan. Implementeringen väntas vara klar under våren 2024.
   Uppdatering 2024-06-18: det tar längre tid än beräknat att anpassa verktyget för våra behov. Nytt preliminär tid för implementering är december 2024.

  Bildspel

  Våra bildspel är inte helt tillgängliga. Man når dem via tab men kan inte växla bild. Bildtexten ligger på en genomskinlig platta ovanpå bilden vilket medför en för låg kontrast. Men vårt nya webbverktyg arbetar vi med att bygga en bättre lösning. Datum för färdigställande är ej fastställt men förväntas vara klart under 2023.

  Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 2024-06-18.

  Senast publicerad: