Om oss

  Varbergs Fastighets AB (VFAB) bildades 1970 och är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB som i sin tur ägs till 100% av Varbergs kommun.

  AHA - vad betyder det?

  AHA står för Attraktiva, Hållbara och Affärsmässiga. Läs mer om våra strategiska målområden.

  Tre pilar har träffat mitt i prick i en darttavla

  Nyheter

  Varbergs Stadshotell upplyst med orange fasadbelysning. 
  Nyheter · 25 nov 2022

  Stadshotellet lyser upp under Orange Day

  Idag är det Orange Day, dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma våld mot kvinnor. Det globala arrangemanget har valt färgen orange som sin manifestationsfärg. VFAB visar sitt ställningstagande i frågan genom att belysa Varbergs stadshotell.

  Skylt med logotyp ovanför entré. Detaljbild så endast skylten och en liten del av tegelfasad syns i bild. I bakgrunden en nattsvart himmel.
  Nyheter · 25 nov 2022

  Ny rutin för felanmälan på jourtid

  Vid akuta ärenden utanför kontorstid ringer du in en felanmälan och kopplas då till Räddningstjänsten. Ny rutin från 1 december är att Räddningstjänsten efter samtalet lämnar ärendet vidare till personal hos vår nya samarbetspartner för fastighetsjour, One Security.

  Två personer står vända mot kameran. De befinner sig i ett gym. Bakom dem en träningsmaskin och en spegelvägg.
  Nyheter · 23 nov 2022

  Så sparar vi energi i Varmbadhuset

  Energibesparingsfrågan är het och våra fastighetsteam arbetar med energieffektivisering i alla våra fastigheter. Tillsammans med våra hyresgäster i Varmbadhuset har vi genomfört en hel del åtgärder och fler är på gång.

  Karta över våra verksamheter

  Via Varbergskartan kan du hitta till våra fastigheter och parkeringshus, se var någonstans vi bygger och hitta till våra
  lediga lokaler. VFAB har ett eget kartlager under rubriken Bygga och bo.