Kallbadhuset i Varberg, exteriör

  Underhållsarbete Kallbadhuset

  Varbergs Kallbadhus byggdes efter en idé om att "uppföra ett präktigare bad" - En idé som kommit att bli ett av Varbergs landmärken! Byggnaden står på ett utsatt läge och underhållsarbeten görs kontinuerligt.

  Vad är det som ska göras

  Med start våren 2022 utför vi ett underhållsarbete av bland annat fasaden. Med lång erfarenhhet från renovering av gamla byggnader är det snickare från hamn- och gatuförvaltningen som utför arbetet.

  Delar av golvet inne i cafédelen ska slipas och badbryggorna på både damernas och herrarnas sida ska tvättas.

  Hur kommer det att bli

  Både färg och utformning på snickeriernakommer återspegla byggnadens ursprung. Renoveringen görs med stor respekt för byggnadens kulturhistoriska värde. Kulturmiljö Halland medverkar rådgivande i projektet med sin kunskap om kulturmiljöer.

  Tidplan

  Projektet pågår under våren och sommaren 2022.

  Kallbadhuset har öppet

  Verksamheten har öppet som vanligt under projektets gång.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Jonas Holmgren

  Jonas Holmgren

  Teknisk förvaltare

  E-post: Jonas.holmgren@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 13

  Fakta

  Kategori

  Underhåll

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  -

  Entreprenadform

  -

  Byggtid

  Projektet pågår under våren och sommaren 2022