Gammal välvårdad tegelbyggnad belyst med rosa och turkost ljus. 

  Upplevelsebelysning inför Påsken

  Fasadbelysning på Rådhuset

  Rådhuset har fått ny fasadbelysning. Belysningen gör stadsmiljön attraktiv och trivsam även under dygnets mörka timmar - dessutom stärker den människors upplevelse av trygghet.

  Förutom en "vanlig" gul belysning har olika "upplevelsebelysningar" programmerats in och den första hade premiär på Rys och Mys.

  Bakgrund

  Rådhuset ligger i direkt anslutning till Varbergs torg och uppfördes år 1865. Det gör byggnaden till den tredje äldsta i anslutning till torget. Fram till idag har Rådhuset tyvärr saknat ett ljus som framhäver det vackra när skymningen faller.

  I Varbergs kommuns belysningsstrategi pekas åtta av Varbergs Fastighets byggnader ut som landmärken och extra intressanta att belysa. Hösten 2022 påbörjades ett belysningsprojekt. Först ut var Stadshotellet, som även det ligger i anslutning till torget. Nu är det dags för Rådhuset. Belysningen ska bidra till att huset framhävs, att stadsmiljön blir vackrare och mer trivsam.

  Energisnål och upplevelsebaserad ljussättning

  Förutom att energisnåla LED-armaturer har valts finns även möjlighet att styra belysningen framöver och på så vis påverka energiförbrukningen. Den nya belysningen ger även möjlighet att använda upplevelsebaserad ljussättning och rama in torget vid speciella tillfällen. Fasadbelysningen är förprogrammerad till sju olika temabelysningar under året, bland annat Alla hjärtans dag.

  Belysningen till Rådhuset och Stadshotellet har tagits fram i dialog med både Kulturmiljö Halland och Varbergs stadsarkitekt för att säkerställa att den harmoniserar med husens karaktär.

  Tidplan och framkomlighet

  Arbetet genomförs vecka 39-41. Entreprenören använder sig av en lift vid montering. Mindre avspärrningar kommer att göras på Bäckgatan och Drottninggatan i anslutning till fastigheten.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Jimmy Emanuelsson

  Jimmy Emanuelsson

  Byggprojektledare

  E-post: Jimmy.emanuelsson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 12

  Fakta

  Kategori

  Utveckling, belysning

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  Granitor

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Vecka 39-41 2023