Stadshotellet i rosa och röd belysning på alla hjärtans dag den 14 februari 2023.

  Stadshotellet fick ny belysning hösten 2022. Så här såg det ut den 14 februari 2023, tema Alla hjärtans dag. Foto: Lina Berntsson, Varbergs kommun

  Ljussättning av Rådhuset

  Rådhuset har fått ny fasadbelysning. Genom projektet har vi tagit ytterligare ett steg i vårt arbete att bidra till att stadsmiljön är attraktiv och trivsam – även när mörkret lagt sig.

  Rådhuset uppfördes år 1865. Det gör byggnaden till den tredje äldsta i anslutning till torget. Fram till idag har Rådhuset, och flera andra betydande byggnader i Varberg saknat en ljussättning som framhäver det vackra när skymningen faller.

  Inramning av torget

  Detta är något som Varbergs kommun lyfter i den belysningsstrategi som beslutades sommaren 2019. Inte mindre är åtta av Varbergs Fastighets byggnader pekas ut i strategin, som landmärken och extra intressanta att belysa. Vi har valt att börja med våra byggnader runt Varbergs torg. Hösten 2022 fick Stadshotellet ny fasadbelysning. Lagom till årets mörka halva är på intågande är den nya fasadbelysningen av Rådhuset klar.

  Upplevelsebaserad ljussättning

  Den nya belysningen är likt den på Stadshotellet så kallad upplevelsebaserad ljussättning. Husen som står på varsin sida om torget kommer rama in torget vackert och vid speciella tillfällen kan effekten bli den dubbla. Fasadbelysningen är nämligen förprogrammerad till sju olika temabelysningar under året, bland annat Alla hjärtans dag.

  Genom att använda ljuset på rätt bidrar det till en vackrare stadsmiljö. Ljus är ett kostnadseffektivt sätt att göra staden mer attraktiv och till ett intressant besöksmål, även när mörkret lagt sig.

  Flera dimensioner av hållbarhet

  I ett belysningsprojekt är energieffektivitet en självklar aspekt. Genom ny teknik finns goda möjligheter att styra ljusnivåerna på ett smart sätt och på så vis ha möjlighet att påverka energiförbrukningen.

  Det finns fler dimensioner av hållbarhet att förhålla sig till i ett belysningsprojekt. Bland annat den sociala hållbarheten som delvis handlar om hur den nattliga staden ser ut och som är av stor betydelse för människors upplevelse av trygghet.

  Belysningen till Rådhuset och Stadshotellet har tagits fram i dialog Kulturmiljö Halland och Varbergs stadsarkitekt för att säkerställa att belysningen harmoniserar med husens karaktär.

  Belysningsstrategin

  Varbergs kommuns belysningsstrategi beslutades av hamn- och gatunämnden den 17 juni 2019. Är du intresserad av strategin i sin helhet finns den att läsa på varberg.se.Länk till annan webbplats, PDF. Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: