Drönarfoto över gråa moduler och en röd lagerlokal. I förgrunden syns ett gult och ett grått hus samt en vägkorsning.

  Drönarbild över fastigheten Renen 13 som visar moduler för undervisning och matsal samt parkering. Foto: Varbergs kommun

  Kapacitetshöjande åtgärder för Peder Skrivares skola

  Peder skrivares skola behöver byggas ut och en förstudie som undersöker hur antalet elevplatser ska utökas pågår. Gymnasieskolan behövde dock fler lokaler redan till höstterminen 2023, delar av undervisningen har därför flyttats till moduler på Renen 13.

  Senaste nytt i projektet

  I början av 2023 startade de förberedande arbetena för montering av moduler på industrifastigheten Renen 13. Under våren har de 3 modulerna för undervisning monterats och anpassats utefter verksamhetens krav samt att köksmodulerna kom på plats. I början på juni gjordes de sista arbetena med att iordningställa parkeringar samt utemiljön.

  Överlämnat till verksamheten

  I slutet på juni slutbesiktigades projektet för att sedan överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vilka ska driva skolverksamheten.

  150 fler studieplatser

  De kapacitetshöjande åtgärderna ska ge studierum till cirka 150 elever, både ungdomar och vuxna. Lokalerna är modullösningar med undervisningslokaler, kök, matsal, elevhälsa och administration. Verksamheten kommer även få en cykel- och bilparkering samt tillhörande utemiljö.

  Tillfällig parkering borttagen

  Byggprojektet innebär att de tillfälliga parkeringsplatserna på Renen tagits bort. Parkering hänvisas till närliggande pendelparkeringar samt parkeringshusen runt om i stan.

  Tidplan

  Byggnationen startade i början på 2023 och överlämnades till Varbergs kommun i slutet av juni 2023. Skolverksamheten ska starta till höstterminen 2023.

  Mer information och detaljplan på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Helen Treslow

  Helen Treslow

  Senior byggprojektledare

  E-post: Helen.treslow@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 08

  Fakta

  Kategori

  Etablering av moduler

  Arkitekt


  BTA (Bruttoarea)


  Entreprenör

  Skanska

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Vinter 2023-sommar 2023