Den nybyggda räddningsstationen i ett snöklätt soligt väder. Den högre delen av huset har två portar för brandbilar. 

  Den nybyggda räddningsstationen i vackert vinterväder. Bild tagen i slutet av november 2023.

  Värö Räddningsstation

  I Väröbacka byggs det en ny räddningsstation, den befintliga är gammal och i behov av underhållsåtgärder. Den nya räddningsstationen byggs i närheten av den gamla och kommer att efterlikna räddningsstationen i Tvååker.

  Projektet är färdigställt

  I slutet av januari var byggnationen klar och räddningsstationen överlämnades till verksamheten. Den 3 februari flyttade Räddningstjänsten in i sina nya lokaler.

  I vår senaste nyhet kan du se bilder från flytten samt läsa en intervju med projektledaren.

  Verksamheten flyttar in i Värö räddningsstation

  Bakgrund

  Den nuvarande räddningsstationen i Väröbacka var gammal och i behov av underhållsåtgärder. Verksamheten var i behov av större ytor. Den nya räddningsstation möjliggör förbättrad och fortsatt verksamhet i moderna och ändamålsenliga lokaler. Arbetsmiljön förbättras och möjliggör en mer jämställd arbetsplats. Den nya räddningsstationen efterliknar räddningsstationen i Tvååker som stod klar 2019.

  Den nya räddningsstationen om 700 kvadratmeter byggdes på andra sidan vägen sett från den befintliga, på fastigheten Värö-Backa 17:17.

  Mer information och beslutsprocess på kommunens webbplats varbergvaxer.se Länk till annan webbplats.

  Byggprojektet i bilder - från start till mål

  En resa i bilder från det officiella startskottet med byggceremoni till färdigställda lokaler.

  I slutet av mars 2023 påbörjades byggnationen av den nya räddningsstationen. Den 4 maj firades byggstarten med en ceremoni.
  Politiska talespersoner från vänster: Miranda Bodiroza, (S), ordförande Räddningstjänsten Väst Direktion, Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande och Hanna Netterberg (M), ordförande Varbergs Fastighets AB. I bakgrunden representanter från Varbergs kommun, Räddningstjänsten Väst, Wästbygg AB och Varbergs Fastighets AB.

  I förgrunden tre personer med varselkläder och hjälmar. En sågar i en planka, en håller i en tumstock och den tredje i en ritning. I bakgrunden en åhörarskara och en brandbil. 

  Lagom till sommarsemestern nådde projektet milstolpen ”tätt hus” vilket innebär att ytterväggar, tak, fönster och dörrar är på plats.

  En trave gipsskivor ligger i rummets mitt. Rummet har fem fönster. 

  September 2023. Exteriört är vagnhallen klar. På bilden ser man en del av arbetet gällande stambytet som genomfördes i samarbete med VIVAB.

  Ett djupt dike där två personer i orange varselkläder arbetar. I bakgrunden skymtar vagnhallen mot en blå himmel. 

  Oktober 2023. Det mesta av arbetet fokuseras nu på byggnadens interiör. Gipsning av inneväggarna är klar.

  Gipsade inneväggar i en lång korridor med en öppen dörr i slutet.

  Det finns många arbetsmoment kring ett byggprojekt som, när bygget är klart, inte syns exempelvis installationer av el, värme, ventilation, sanitet och styrning. Bilden visar elcentralen och ett hantverk som senare inte syns bakom panelerna.

  Bilden visar insidan av en elcentral där mängder av sladdar är kopplade.

  November 2023. Antenntornet till räddningstjänstens kommunikationstjänst är rest. Kompletteras med utalarmeringsutrustning, 4G repeater samt VMA ”Hesa Fredrik” från MSB. Den röda vindflöjeln är speciellt framtagen för Värö räddningsstation. Tack vare alla medverkande har den blivit framtagen och monterad ideellt utan kostnad.

  Antenntornet reser sig mot en klarblå himmel. En röd vindflöjel föreställande en brandman som släcker en eld visar vindriktningen.

  December 2023. Den nya vägen in till stationen är klar. Den nya infarten möjliggör en snabbare och säkrare utryckning för både verksamheten och förbipasserande.

  Den nya asfalterade infarten till räddningsstationen dockar an till den större vägen. I bildens mitt skymtar räddningsstationen och en mast mot en grå himmel.

  December 2023. Vagnhallen är nu helt färdigställd. Här finns plats för fyra brandbilar.

  Stor vagnhall med två portar i rummets bortre ända. Portar, dörrar och detaljer är klarröda. Närmast kameran står en man med ryggen mot kameran, på hans jacka står Räddningstjänsten Väst. 

  Januari 2024. Nu är det mesta färdigställt. I lektionssalen ska utbildningar hållas. Räddningstjänsten inreder rummet själva.

  Genom en öppen dörr skymtas ett stort rum med en ljusgrön fondvägg med whiteboardtavla. På väggen utanför dörren finns en skylt med texten Lektionssal. 

  Rummet för larmkläder har extra ventilation och en separat ingång. På tv-skärmen ska information om aktuell utryckning visas.

  Längs rummets väggar finns öppna omklädningsskåp där larmkläder ska förvaras. På väggen i rummets bortre del sitter en tv bredvid en röd ytterdörr. 

  Gymmet ska utrustas med träningsredskap av verksamheten själva.

  Ett stort ljust rum med grått golv och blå fondvägg. Fyra fönster ger dagsljus. Rummet har inga möbler.

  Här flyttar verksamheten in i sin nya station.

  En räddningsbil står framför en räddningsstation

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Omer Zvizdić

  Omer Zvizdić

  Byggprojektledare

  E-post: Omer.zvizdic@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 04

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt

  Fredblad arkitekter

  BTA (Bruttoarea)

  700m2

  Entreprenör

  Wästbygg AB

  Entreprenadform

  Utförandeentreprenad

  Byggtid

  VT2023 - VT2024