Upphandling av Räddningsstation

  Vi har fått i uppdrag av Varbergs kommun att bygga en ny Räddningsstation i Värö, som möjliggör verksamhet i ändamålsenliga och moderna lokaler. Befintlig Räddningsstation har behov av underhållsåtgärder och uppfyller inte dagens lokalbehov

  Byggnationen innefattar vagnhall samt anslutande administrativ del, med bland annat kontor och omklädningsrum för herrar och damer. Räddningsstationen om cirka 700 kvadratmeter, ska byggas på andra sidan vägen sett från den gamla stationen på fastigheten Värö-Backa 17:17. TIll fastigheten behöver en ny in- och utfart iordningställas. Målsättningen är att bygget ska lämnas över till verksamhet i slutet av 2023.

  Tvååkers Räddningsstation från 2019 står som referensprojekt. Detaljer om projektet hittar ni i TendSign. Sista anbudsdag är 21 december.

  Illustration, vit byggnad med olika höjder, röda dörrar och grått tak. 

  Publicerad den:

  Senast ändrad: