Utegården. Plattsatta gångar genom grönt gräs, flera bord och bänkar i trä. Odlingslådor längs husets fasad. Asfalterad multisportarena med basketkorg och målade linjer i marken.

  Björkedalsskolan - Utemiljö

  I slutet av 2021 iordningställdes Björkedalsskolan i Himle. En resursskola för årskurs F-9 som vänder sig till elever som är i behov av särskilt stöd. På uppdrag av Varbergs kommun ska vi nu färdigställa skolans utemiljö.

  Senaste nytt i projektet

  Projektet är nu färdigställt och överlämnat till verksamheten.

  Skön utevistelse och ny lokal för idrott och hälsa

  Hur kommer det att bli

  Björkedalsskolans utemiljö ska få ett lyft. Skolgården ska bland annat få en multisportarena för fotboll och basket. Vi ska måla upp en king-ruta, sätta upp bordtennisbord och kompisgunga. Ett par stycken uteplatser ska anläggas, samt en pergola och köksträdgård. Vi ska också tillföra mer grönska och rama in skolgården med en häck.

  Belysning ska upp samt en lokal ämnad för undervisning i idrott och hälsa.

  Tidplan

  Anläggningsarbetet startade hösten 2022 och ambitionen är att utemiljön ska vara färdigställd våren 2023.

  Illustration över skolgårdsyta innehållandes bland annat multisportarena, utegym och pergola. 

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Omer Zvizdić

  Omer Zvizdić

  Byggprojektledare

  E-post: Omer.zvizdic@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 04

  Fakta

  Kategori

  Färdigställa utemiljö

  Arkitekt

  Utformning - Varbergs Fastighets AB

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  Markteknik

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  HT 2022 - HT 2023