Verksamheten flyttar in i Värö räddningsstation

  Lördagen den 3 februari gick flyttlasset från den gamla räddningsstationen, tvärs över vägen, till den nya, moderna, stationen som nu står klar. Räddningstjänsten i Värö har nu rymliga och moderna lokaler som uppfyller verksamhetens behov samt förutsättningar för en jämställd arbetsplats och god arbetsmiljö.

  Omer Zvizdić, byggprojektledare på Varbergs Fastighets AB, (VFAB), berättar om projektet som är det första han arbetat med från projektering till färdigställt projekt under sin anställning på VFAB.

  En man klädd i varselkläder ser in i kameran. I sin hand håller han en bygghjälm. I bakgrunden en trävägg och en öppen dubbeldörr. 

  - Min ambition som projektledare har varit att ge räddningstjänsten de bästa förutsättningar för att kunna bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. Samverkan och god kommunikation i alla led har varit den stora framgångsfaktorn genom hela projektet. Verksamheten har varit tätt involverade under hela byggprocessen och deltagit aktivt i besluten som fattats. Vi har också haft en professionell entreprenör som varit proaktiv och lagt fram förbättringsförslag i ett tidigt skede som i sin tur resulterat i att vi kunnat förbättra produkten ytterligare. Jag skulle säga att beställaren, verksamheten, projektören och entreprenören har varit delaktiga på ett unikt sätt i den här utförandeentreprenaden, säger Omer.

  Vad är det som mest skiljer den gamla stationen mot den nya?

  - Den nya stationen är toppmodern med ljusa och rymliga lokaler som säkerställer en funktionell och god arbetsmiljö med räddningsstationen i Tvååker som referensprojekt. Bland annat finns nu ett gym för möjligheten att träna inför återkommande fystester. Det finns även separata rum där larmkläder och släckutrustning, som kan innehålla cancerframkallande ämnen, förvaras. Rätt i tiden är även att det finns nu jämställda förutsättningar för kvinnor och män på stationen, till exempel separata dusch/wc/omklädningsrum. Vi har även möjliggjort en snabbare och säkrare utryckning för både verksamhet och förbipasserande genom en ny in- och utfartsväg till fastigheten, förklarar Omer.

  Har allt rullat på enligt plan under hela projektet?

  - Allt vi kunnat råda över har gått enligt plan. Det fanns ett litet orosmoln inför projektstarten, med tanke på tidigare verksamhet som bedrivits i form av återvinningstation. Vi kan nu konstatera att vi lyckats förädla platsen till glädje för invånarna.

  - Vi har också stött på några utmaningar i form av komponentbrist till följd av det omvärldspolitiska läget, säger Omer. Till exempel fick vi omprojektera och byta leverantör för bergvärmepumpen då den ursprungliga inte gick att få tag på i rätt tid. Reservkraftaggregatet är fortfarande inte levererat trots att beställningen lades en månad efter byggstart. Här har vi dock batteri back-up som löser eventuella problem vid utalarmering. Senaste prognosen är att ha reservkraftaggregatet installerat under vecka 6.

  - Det har även blivit en försening för markarbete i tomtgränsen till närliggande fastighet. På grund av den tidiga och för Varberg, stränga vintern som varit, blev det omöjligt att anlägga en stenmur. Till våren kommer dock markentreprenören tillbaka och färdigställer arbetet så det löste sig på ett smidigt sätt trots allt, säger Omer.

  Du projektleder även projektet med den nya räddningsstationen i Skällinge där byggstarten är nu i vår, vad tar du med dig för erfarenheter?

  - Arbetet med att revidera handlingar inför byggstart är redan i gång och på så vis minimeras eventuella tillkommande kostnader. Ny plats skapar nya utmaningar. Fokus blir att återigen få ett gott samarbete i projektet. Nyckeln till framgång är att vi strävar mot samma mål och utvecklas till en bättre version av var och en, säger Omer.

  - En viktig lärdom jag också tar med mig är att medvetengöra inblandade parter om komplexiteten för en sådan här byggnation där anbudssumman är förhållandevis låg i jämförelse med många andra projekt vi genomför. Det är få återupprepande arbetsmoment och många unika lösningar. För Skällinge räddningsstation vann en annan entreprenör upphandlingen och jag har planerat genomföra några byggmöten på referensstationen här i Värö. Att besöka en färdig station likt den man själv ska bygga tror jag är en stor fördel, menar Omer.

  Slutligen, för den som är nyfiken, kan man besöka Värö räddningsstation?

  - Ja, det kan man! Räddningstjänsten Väst planerar ett Öppet hus den 27 april, då får man se lokalerna, provsitta brandbilarna och en massa annat skoj så boka in det i kalendern redan nu, det kommer bli riktigt kul!

  Publicerad den:

  Senast ändrad: