Ny värmeanläggning i Kv. Läkaren

  Kv. Läkaren har under en längre tid haft problem med värmeförsörjningen i hela byggnaden. Ett energiprojekt genomförs just nu och värmeanläggningen för fastigheten har bytts ut.

  Stadshotellet, som utgör en stor del av kv. Läkaren, har under en längre tid haft problem med värmeförsörjningen. Det är främst till de rum som ligger högt upp i byggnaden men även i vissa butikslokaler har varit drabbade. Just nu pågår ett energiprojekt för hela fastigheten och som en del i detta har en renovering av värmeanläggningen genomförts.

  Målet har varit att först säkerställa en god komfort i hela byggnaden och på sikt minska energiförbrukningen. Man har även anpassat anläggningen för en bättre drift-och övervakning.

  För att inte störa verksamheterna har projektet behövt utföras när behovet av värme är som minst. Så det blev ett intensivt arbete under vecka 23 i juni månad.

  Rörläggare har tillsammans med elektriker, svetsare och styrtekniker utfört arbeten med värmesystemet i teknikrum/panncentral. Man har bla. jobbat med:

  • Rivning och demontering av ett antal pumpar.
  • Montering av ny cirkulationspump.
  • Nya avstängnings-och reglerventiler.
  • Injustering av värmesystem-radiatorer i hela byggnaden.
  • Nytt tryckhållningskärl för att säkerställa rätt tryck i ledningen till hela byggnaden.
  • Avgasare monteras för att minimera syrehalten i systemvätskan. Man förlänger därmed livslängd på värmesystemet.
  • Nytt vattenbehandlingssystem installeras för att rena vattnet och på sikt hålla korrosion och bakterier borta.

  Dessa åtgärder ska säkra värmebehovet i Kv. Läkaren på ett bättre sätt än tidigare. Samtidigt kan vi sänka framledningstemperaturen och göra värmebesparing i anläggningen.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: