Säbo - vad händer just nu?

  I våras togs det första spadtaget för bygget av ett nytt särskilt boende, Säbo, med inriktning demenssjukdom i Träslöv.

  Under sommaren har arbetet med markförberedelser och grävning flutit på enligt planeringen. Nu är bottenplattan gjuten och i dagarna reses betongstommen. Bygget projektleds av Varbergs Fastighets AB, VFAB, och utförs i partnering med ByggDialog.

  På Säbo kommer det att finnas 60 platser fördelat i byggnadens tre flyglar. Första våningsplan är gemensamhetsytor och de två övre våningsplanen består av lägenheter för de boende med gemensamt kök och vardagsrum på varje enhet.

  Illustration visar hur det tänkta köket kommer att se ut. Vid en köksö samtalar tre kvinnor. En annan kvinna hjälper en äldre man med gåstol.

  Behovsanpassat boende

  Säbo är utformat och anpassat efter behoven hos personer med demenssjukdom och inomhusmiljön underlättar för de boendes självständighet och orientering genom både möblering och färgsättning.

  De tre flyglarna är uppbyggda på samma sätt, i mitten av varje flygel finns en atriumgård (inbyggd utegård) och de boendes lägenheter, alla med eget tillträde till gården, ligger runt den.

  Runt boendet kommer det att finnas en fantastisk trädgård med växthus, fruktträdgård, bär och promenadstråk, allt för att stimulera sinnena…lukt, smak, hörsel, syn och känsel. Detta är särskilt viktigt för personer med demenssjukdom.

  I byggnaden kommer även finnas aktivitetslokaler, ett demenscenter, tillagningskök och personallokaler.

  Projektet väntas stå klart kvartal 1, 2021.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: