Konstprojekt i p-hus Trädgården

  Ett samverkansprojekt med ungdomar från Varberg, kultur- och fritidsförvaltningen och Varbergs Fastighets AB (VFAB) har resulterat i att parkeringshus Trädgården smyckats med konst.

  Under perioder har VFAB haft problem med skadegörelse i parkeringshusen. När åverkan vid ett tillfälle resulterade i att skadeståndspengar tillföll bolaget beslutades att pengarna skulle användas i ett projekt riktat till ungdomar och platsen där det hände.

  VFAB inledde ett samarbete kommunens ungdomsgårdar och Muve (kommunens mobila ungdomsverksamhet). Ett konstprojekt startades och en väggmålning i parkeringshus Trädgården tog form under nationaldagen.

  - Med den historik som finns i parkeringshuset, om att unga vistas här, ville vi involvera just ungdomar i ett projekt, säger Lina Persson, kulturgeograf, VFAB.

  Platsens historia och projektets syfte

  På nationaldagen samlades 15 ungdomar för en workshop som inleddes med projektets syfte samt en titt på platsens historia. Varför heter kvarteret och parkeringshuset just Trädgården? Lina tog gruppen till slutet av 1800-talet, till den Pehrsonska Trädgården. En anlagd trädgård som användes för caféservering och underhållning i form av akrobater och musik.

  - Idag ska vi skapa underhållning, en positiv upplevelse för andra, förklarar Lina. I förlängningen hoppas vi att detta öppnar upp för samtal och dialog med dem som vistas här, oavsett om man är ung eller gammal.

  Efter detta satte Varbergskonstnären Daddy Musea* igång ungdomarna i skissarbetet. Någon går loss med de stora penseldragen direkt medan andra skissar med blyerts i mindre skala. Nere i parkeringshuset är energin hög och förväntansfull.

  Odla med färg

  Papp rullas ut över golvet, det finns stort urval av färg, målarburkar och sprayflaskor. Olika tekniker som kan användas var för sig eller blandas. Varje deltagare får ta sig an en del av väggen – nu tar skisserna form. Träd, blommor, gräs och himmel. Arbetet är koncentrerat. Daddy vägleder deltagarna i att skala upp sin skiss och hur man ska tänka med djupet.

  Där det förut var en vit vägg har ungdomarna nu odlat med färg. Deras tolkning av tema trädgården som enskilda odlingsbäddar på väggen. Daddy har i uppgift att fylla mellanrummen och knyta samman målningen till en färgstark trädgårdstolkning.

  Besök konstverket

  Slutresultatet finns att se på bottenplan i Trädgården, Bäckgatan 1. Var försiktig när du rör dig som gångtrafikant i parkeringshuset.

  *Daddy deltog i projektet som kreativ ledare. Att få handledning i sitt skapande var något ungdomarna såg behov av och sökte medel för via Idécentralen. Idécentralen, en för ungdomar reserverad pott med pengar med syfte att stötta ungdomar att verkställa sina idéer.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: