Marksanering vid Briggen

  Arbetet med att sanera marken på området som tidigare var färjeläge påbörjades tidigt i januari. Markparkeringen utanför Briggen ingår i detta område och på måndag morgon, 25 januari, stängs både den och parkeringshusets utfart. In- och utfart sker därefter genom det som tidigare enbart var infart.

  Första etappen av Västerport är igång och marken saneras nu inför kommande byggnation av bostäder i området närmast hamnen. Föroreningar som består av bland annat kolrester och petroliumprodukter ska tas bort. I marken under utomhusparkeringen vid Briggens norra utfart finns betongplattor, rester från det kraftverk som en gång fanns på platsen. Dessa kommer att bilas sönder och det medför att parkeringen och p-husets nuvarande utfart stängs.

  P-huset Briggen i bakgrunden. I förgrunden grävmaskiner gräver innanför byggstaket.

  Bildtext: Området för marksanering når inom kort markparkeringen utanför Briggen.

  För dig som parkerar i Briggen

  Under resten av saneringsarbetet, som beräknas vara klart till våren, kommer man inte kunna parkera på markparkeringen. På plan 4 finns ett 60-tal platser med 17-timmars parkering att tillgå, på övriga plan är det 10-timmarsparkering. Parkeringshuset är öppet dygnet runt och det är kostnadsfri parkering mellan kl 06-23 men alltså olika föreskrifter för våningsplanen. Nattetid kostar det en slant att parkera.

  - Det är främst de som pendlar med tåg som nyttjar 17-timmarsparkering, säger Albin Hillbom, parkeringsutvecklare på VFAB. Nu under pandemin har vi sett att det är betydligt fler lediga platser, många arbetar hemifrån. Jag tror inte att det kommer att vara ett problem att de 30-talet platser på markparkeringen försvinner, de som behöver en plats kommer att hitta en på plan 4, säger Albin.

  På måndag morgon, den 25 januari, stängs markparkeringen och den nuvarande utfarten, entreprenören stängslar in området.

  - In- och utfart kommer att vara samma, det vill säga genom den södra infarten mot Skeppargatan. Här är det bra att köra extra försiktigt, uppmanar Albin.

  Skeppargatan kommer inte att påverkas under saneringsarbetet. På Östra hamnvägen blir det periodvis ökad byggtrafik och man får räkna med visst buller i området.

  Utkiksplats

  Saneringsarbetet kommer att bli spännande att följa och vill man ha en bra överblick så är bästa platsen för det högst upp i Briggen, från nordvästra hörnet har man första parkett.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: