Martin Hogerud - ordförande i föreningen Byggnadsminnen

  Föreningen byggnadsminnen i Halland har utsett vår fastighetsassistent Martin Hogerud till ordförande. Föreningen är ideell och medlemmarna utgörs av ägare, brukare och förvaltare av länets dryga 50 byggnadsminnen. Men det finns också medlemmar som endast har ett intresse för byggnads- och kulturminnesvård. Varbergs fastighets AB, VFAB, är medlemmar i föreningen då Societetshuset som vi förvaltar är byggnadsminnesförklarat.

  Föreningen vill spegla samhället genom olika tidsperioder, skiftande kulturarv och mångfald. Flera byggnadsminnen i Halland är öppna för allmänheten och populära besöksmål. Varbergs fästning, Grimetons radiostation och Sunvära kvarn, för att nämna några i Varbergs kommun. Även Societetshuset är ett välkänt landmärke i Varberg, att förvalta byggnaden är på många sätt ett ärofyllt uppdrag. Huset har spelat en stor roll för Varbergs historia.

  Martin började jobba på VFAB 2017 och har sedan dess varit bolagets representant i föreningen. Han har deltagit vid årsmöten och studieresor.

  - Den här kontakten är jättebra för oss eftersom vi förvaltar många kulturfastigheter. All kunskap av den här sorten är viktig i det avseendet. Jag har särskilt uppskattat just kunskapsutbytet och de inspirerande studieresorna, säger Martin.

  Och det är just det som är föreningens syfte. Att verka för insamlande och utgivande av information kring byggnadsminnen och byggnadsvård. Men också att sprida kunskap om dessa, samt värna om kulturarv och kulturmiljöer som är av allmänt bevarandeintresse.

  Expertkunskap och studieresor

  Martin berättar att han just nu funderar på vart nästa studieresa ska leda, när omständigheterna tillåter. Han beskriver givande möten mellan medlemmar.

  - Någon är expert på halmtak, en annan kan allt om träbyggnader. Vi har bland annat besökt Halmstads slott och I16, men mest spännande var nog resan till Tjörn och asköarna. Legenden säger att där kan finnas en guldvagn från Holland begravd. Ett skepp gick på grund där efter att plundrare fejkat en fyrplats och guldvagnen har aldrig återfunnits.

  Även Martin är en man av många specialintressen. Undertecknad menar att det är få personer som slår honom på fingrarna när det kommer till kunskap om Varbergs historia, likaså på ämnena teknik, naturvetenskap, konst, film, litteratur eller kampsport. Han är i grunden byggingenjör, men också utbildad gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen, dessutom har han hunnit med 15 år i restaurangbranschen. Hemma har han har en gedigen samling på temat musik & film. Inte bara musik & film förresten, han samlar på mynt också och syntar och klockor.

  - Du kan skriva att jag har en samling av samlingar, det är nog enklare, skrattar Martin.

  Hjärtefråga i kulturfastigheter

  Nu kan han dessutom skriva ordförande på sitt CV. Och på frågan vilka byggnader i Varberg som han ser som framtida byggnadsminnen nämner han Kallbadhuset, Rådhuset och Tullhuset.

  - De har alla haft en viktig samhällsfunktion. Det finns många fina hus i Varberg. Jag är själv svag för stenhus, men Murgrönehuset och kvarteret Garvaren är också bra exempel på vackra fastigheter. Några områden som jag finner extra intressanta är Apelviken, Svartekällan, Subbeholmen och de gamla stenbrotten.

  VFAB:s kulturfastigheter får definitivt ses som Martins expertområde och hjärtefråga.

  - Jag ser stort värde i det gamla och uppskattar arbetsuppgifter kopplade till de fastigheterna. I kombination med att jag sitter mycket i CAD, sätter ihop bygglov och ser över underhållsplaner skapar det en bra variation. Jag får jobba med mitt intresse

  Publicerad den:

  Senast ändrad: