Fjärrvärme till hamnen

  I hamnen, på fastighet Getakärr 9:9, har vi just nu ett pågående energiprojekt. Ett projekt som kommer att leda till att vi är 100% fossilfria för uppvärmning av alla våra fastigheter.

  Pellets- och gaspannor som nått sin tekniska livslängd ska ersättas med fjärrvärme. Tillsammans med Varberg Energi ansluts vi till deras fjärrvärmenät. Detta kommer att förse alla våra fastigheter i hamnen med värme och fördelarna är många. Dels ser vi att vi kommer att få en säkrare leverans, dessutom är anläggningen mer hållbar och enklare att sköta.

  Arbetet med att gräva fram fjärrvärmeledningen startade vecka 35 och förväntas vara klart årsskiftet 2021/2022.

  Fjärrvärmerör nedlagda i ett djupgrävt dike omgivet av vit plast.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: