På gång! Upphandlingar 2022

  Under 2022 ser vi att vi kommer upphandla rekordmånga beställningar från Varbergs kommun. För att få en överblick vad som komma skall har vi tagit fram en liten framtidsspaning. Här presenterar vi upphandlingar som under året kommer att publiceras i TendSign allt eftersom projekten bli aktuella.

  Att Varberg växer är kanske inte helt obekant? Bad- och simanläggningen Pingvinen, förskolor, Räddningsstation, det särskilda boendet Midsommargården och konstgräsplaner är bara några av de projekt vi haft nöjet att få ro iland tillsammans med entreprenörer från norr till söder de senaste åren. Vi hoppas att många i branschen ska finna projekten vi presenterar nedan lika spännande och utvecklande som vi gör.

  Vid frågor kontakta respektive ansvarig projektledare.

  Peder Skrivares gymnasieskola – om- och tillbyggnad

  Peder Skrivares gymnasieskola ska byggas till med ytterligare 1 000 nya elevplatser. Byggnationen kommer att ske etappvis. Projektet kommer att innebära både rivning, nybyggnation och ombyggnad. Förutom nya skollokaler behövs även en ny idrottshall samt p-hus. Vi söker en partneringentreprenör som ska vara med från förstudie till färdigställande. Peder Skrivares gymnasium kommer att vara i drift under byggnationen.
  Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06 i partneringsamverkan.

  Tidplan

  Upphandling: Våren 2022.
  Förstudie: Våren 2022 - Våren 2023.
  Projektering: Våren 2023 - Våren 2025.
  Detaljplaneprocess: Pågår till Q4 2023.
  Byggnation: Våren 2024 - Våren 2028.
  Överlämning: Sommaren 2028.
  Ansvarig projektledare: Helen Treslow, helen.treslow@varberg.se

  Ny grundskola, grundsärskola och idrottshall på Håsten

  Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9 om 750 elever, grundsärskola F-9 om 120 elever samt en idrottshall byggas. Projektet innefattar även utemiljö, parkeringslösning och rivning av den befintliga Håstensskolan. Håstensskolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggnationen.
  Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06 i partneringsamverkan.

  Tidplan

  Upphandling: Våren 2022.
  Projektering: Hösten 2022.
  Byggnation: Våren 2023-sommaren 2025.
  Överlämning: Sommaren 2025.
  Ansvarig projektledare: Frida Gren, frida.gren@varberg.se

  Väröbackaskolan om- och tillbyggnad samt renovering

  Väröbackaskolan ska utökas till en F-9 skola och därmed öka sitt elevantal från 400 till 575 elever. Det innebär en ombyggnad på ca 600 kvm och en tillbyggnad på ca 2000 kvm av den befintliga skolan. I projektet ingår att övriga delar ska ses över och renoveras. Eventuellt kan även utbyggnad av idrottshallen bli aktuell i projektet.
  Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06 i partneringsamverkan.

  Tidplan

  Upphandling: Sommaren/hösten 2022.
  Projektering: Vintern 2022/2023, våren 2023.
  Byggnation: Hösten 2023-sommaren 2025.
  Överlämning: Sommaren 2025.
  Ansvarig projektledare: Frida Gren, frida.gren@varberg.se

  Limabacka gruppbostad

  Nybyggnation av gruppbostad i Limabacka. Gruppbostaden ska bestå av två huskroppar i ett plan om cirka 500 kvm + 200 kvm med fyra respektive två lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Gruppbostaden ska miljömärkas enligt ”Svanen”, vilket öppnar upp för kreativa och spännande lösningar för ekosystemtjänster och energirelaterade åtgärder.
  Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06.

  Tidplan

  Upphandling: Efter semestern, 2022.
  Projektering: FFU Våren 2022.
  Byggnation: Från Hösten 2022.
  Överlämning: Hösten 2023.
  Ansvarig projektledare: Johanna Fischer, johanna.fischer2@varberg.se

  Grundskola och idrottshall Nordväst

  Ny grundskola norr om Tångaberg ska byggas för cirka 650 elever på obebyggd mark. Tillsammans med den nya F-9 skolan ska det även byggas en ny fullstor idrottshall samt iordningställas en utemiljö för skolan samt parkering.
  Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06 i partneringsamverkan.

  Tidplan

  Upphandling: Hösten 2022.
  Projektering: Våren 2023 - hösten 2023.
  Detaljplaneprocess: Pågår till Q4 2023.
  Byggnation: Våren 2024 - våren 2026.
  Överlämning: Sommaren 2026.
  Ansvarig projektledare: Helen Treslow, helen.treslow@varberg.se

  Värö Räddningsstation

  En ny Räddningsstation om 700 kvm på fastigheten Värö-Backa 17:17 ska byggas och efterlikna den räddningsstation som finns i Tvååker. En tomtyta på 6000 kvm ska bearbetas och nya in- och utfarter ska till. Visionen för projektet är att ge Räddningstjänsten Väst rätt förutsättningar för att sköta sitt samhällsuppdrag och bedriva sin verksamhet. Skällinge räddningsstation kan komma att inkluderas i samma upphandling.
  Preliminär entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06.

  Tidplan

  Upphandling: Sommaren 2022.
  Projektering: Hösten 2022.
  Byggnation: Vinter 2022 – Vinter 2023.
  Överlämning: Årsskiftet 2023 - 2024.
  Ansvarig projektledare: Filip Sundvisson, filip.sundvisson@varberg.se Länk till annan webbplats.

  Skällinge Räddningsstation

  En ny räddningsstation ska byggas i Skällinge, på fastigheten Skällinge 1:139. Skällinge räddningsstation ska efterlikna två nyligen byggda räddningsstationer i närområdet. För personal- och funktionsdelen utgör Tvååkers räddningsstation referens, medan vagnhallen ska utformas efter Ullareds räddningsstation. Värö räddningsstation kan komma att inkluderas i samma upphandling.
  Preliminär entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06.

  Tidplan

  Upphandling: Sommaren 2022.
  Projektering: Hösten 2022.
  Byggnation: Våren 2023 – Våren 2024.
  Överlämning: Sommaren 2024.
  Ansvarig projektledare: Filip Sundvisson, filip.sundvisson@varberg.se Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: