Så sparar vi energi i Varmbadhuset

  Energibesparingsfrågan är het och våra fastighetsteam arbetar med energieffektivisering i alla våra fastigheter. Tillsammans med våra hyresgäster i Varmbadhuset har vi genomfört en hel del åtgärder och fler är på gång.

  Vi har träffat fastighetsförvaltaren Robin Björk och hyresgästen Sanna Skarp, platschef på Actic Friskvågen.

  Nuläge och samarbete

  - Under hösten färdigställdes fasaden på Varmbadhuset, i samband med renoveringsprojektet byttes hälften av de totalt 100 fönstren ut till nya, resterande renoverades och uppnår nu en högre energiklass, det kommer att märkas på el/fjärrvärmeförbrukningen säger Robin Björk som ansvarar för fastigheten.

  Vad jobbar ni med just nu?

  - Just nu arbetar vi med inomhusbelysningen i huset. Det finns väldigt många armaturer i byggnaden, en del har ljuskällor i LED som vi bytt tidigare men många har gammaldags, energikrävande ljuskällor. Vi tar ett omtag gällande all interiörbelysning, vi vill minska antalet armaturer rätt rejält. En elektriker har fått i uppdrag att ljusberäkna så att ljusflödet blir rätt med färre armaturer.

  Ni i fastighetsteamen har ett tätt samarbete med hyresgästerna, hur kan det se ut?

  - Det gäller att vara lyhörd för deras behov och verksamhet, att vara lösningsorienterad och komma med förslag på åtgärder, säger Robin.

  - I Varmbadhuset har vi hyresgäster med olika typer av verksamhet, gym och träning samt flera olika typer av patientverksamheter. Ventilationssystemet delar huset i två delar och beroende på verksamhet skiljer sig behovet för de olika hyresgästerna. Här arbetar vi med att optimera drifttimmar för ventilationen. Det är lite av ett pussel för att det ska bli bra för alla, säger Robin.

  Actic Friskvårdens lokaler utmanar lite extra

  Actic erbjuder sina medlemmar träning i olika former, de har bland annat gym, gruppträning och bassängträning. Vissa av träningslokalerna behöver hållas svala och har behov av luftkonditionering i andra delar behöver det vara varmare.

  - I gymmet och gruppträningsrummen har vi justerat luftkonditioneringen och radiatorerna. Dessa två system har arbetat lite mot varandra tidigare berättar Robin. Någon kanske tycker det är lite kyligt och höjer värmen på radiatorerna, samtidigt är luftkonditioneringen i gång, det blir ju inte så bra. Det har nog handlat lite om okunskap kring de olika systemen och hur man gör för att det ska bli rätt. Här hjälper vi till att förklara hur man gör för att det ska funka optimalt, säger Robin.

  Två personer står vända mot kameran. De befinner sig i ett gym. Bakom dem en träningsmaskin och en spegelvägg.

  På bilden: Robin Björk, fastighetsförvaltare VFAB och Sanna Skarp, platschef Actic Friskvågen.

  Vilken enskild åtgärd i huset har gjort störst besparing?

  - Hos Actic finns det tre bastur varav den som användes mera sällan nu är helt avstängd. Energibesparingen bara för den avstängda bastun är 968 kWh per vecka, det är rätt mycket, säger Robin.

  Sanna på Actic - hur har ni resonerat inför åtgärderna?

  - Vi är positiva till de besparingsåtgärder som hyresvärden föreslog, det behövs en kollektiv insats för att minska risken för elavbrott och vi vill såklart hjälpa till med det vi kan, säger Sanna.

  Hur har åtgärderna påverkat er verksamhet?

  - Det är förstås en balansgång, vi vill inte att det ska påverka våra medlemmar negativt när de tränar hos oss och det har vi inte fått till oss att det har.

  - I vår verksamhet har vi tre bastur. Den som nu är avstängd ligger bakom bassängen och är den som användes minst. Eftersom vi har två kvar att erbjuda har vi inte heller här fått in några synpunkter från våra medlemmar.

  - Gällande luftkonditioneringen så märks det inte mycket, det är lite kvavt i gymmet och gruppträningsrummen när vi kommer på morgonen men det ändras snabbt när vi slagit på aggregatet. För våra medarbetare innebar det en ny rutin eftersom aggregatet behöver slås på och av manuellt men det implementerades utan problem. Jag skulle säga att alla förändringar och åtgärder har tagits emot med en positiv acceptans både av personalen och av medlemmarna, berättar Sanna.

  Hur upplever ni samarbetet mellan er som hyresgäst och VFAB?

  - Mycket positiv! God kommunikation är superviktigt! VFAB är snabba med att ge oss svar på frågor och hjälp vid behov. De har varit tydliga med vad åtgärderna innebär, har god förståelse för vår verksamhet och lyssnar på oss om vi har synpunkter. Ett förslag på åtgärd var att sänka vattentemperaturen i bassängen med ett par grader. Det kände vi skulle kunna påverka vår verksamhet negativt då många medlemmar uppskattar just det varma vattnet vid bassängträning. Det visade sig också att det inte skulle bli en så stor besparing av energi heller och vi var överens om att inte genomföra den åtgärden, säger Sanna.

  Ser ni annat som er bransch kan bidra med för att minska energianvändningen?

  - Generellt har vår typ av verksamhet en tidsberoende toppar och dalar över dagen, störst flöde på tidig morgon och eftermiddag. Under de tider med lägre kundflöde kan man arbeta mest med den typen av åtgärder som vi har genomfört och har funderingar på att prova.

  - Konditionsmaskiner skulle kunna stängas av i stället för att stå på stand-by till exempel. Det skulle resultera i lite mer handpåläggning av medarbetarna men många bäckar små bidrar till energibesparingar, säger Sanna.

  - En åtgärd som vi och VFAB har pratat om att införa är att sätta en timer till bastun. De flesta som nyttjar bastun gör det efter ett träningspass. Vill man använda bastun så skulle det bara innebära att man trycker i gång den med ett knapptryck innan passet så är den varm när den ska användas. Det är ju bättre än att den är i gång hela dagen. Det är säkert fler i branschen som kan genomföra en sådan åtgärd.

  Fler åtgärder som kan införas

  - Som systemen är kopplade nu får vi generella insikter kring husets totala förbrukning. Vi vill koppla in fler elmätare som ger oss exaktare mätvärden för varje verksamhet. Då har vi ett tydligare underlag att utgå ifrån och kan göra effektivare åtgärder, säger Robin. Vi har ju testat en del tillsammans med Actic men teamet av affärsutvecklare, tekniker och fastighetsförvaltare samarbetar förstås med alla hyresgästerna och har en tydlig riktning verksamhet för verksamhet.

  - En knapp för att starta upp bastun vid behov som Sanna nämnde är en sak som vi undersöker möjligheterna för. En annan är ett byte av aggregat av äldre modell som har eluppvärmning, den skulle kunna ersättas med en typ som har koppling till fjärrvärmen i stället. En del närvarostyrning av belysning är redan i gång och i en framtid ser vi att det kan appliceras på fler ställen. Vi är hela tiden öppna för fler möjligheter och åtgärder, avslutar Robin.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: