El-ledningar i en ledningsgata. Snöklädda granar på båda sidor, djupt med snö på marken.

  Information om beredskap vid elavbrott

  Elförsörjningen är i nuläget stabil men det finns fortsatt en reell risk för problem under vinterns höglasttimmar. Energimyndigheten uppmanar fortsatt att minska elanvändningen. Hur förbereder vi oss på ett eventuellt elavbrott?

  Följande information skickas ut till våra hyresgäster via fastighetsteamen kopplade till respektive fastighet.

  Under hösten har vi arbetat intensivt med energiåtgärder i våra fastigheter på olika sätt. I många fall tillsammans med er hyresgäster. De åtgärder som har gjorts och som planeras syftar till att minska el-förbrukningen för att avlasta nätet samt parera kostnader.

  Vi har också arbetat med frågan "elavbrott", utifrån två olika scenarion: planerade återkommande elavbrott som varar i några timmar per tillfälle samt längre oplanerade elavbrott som kan vara upp till flera dagar. Detta med vår roll som fastighetsägare som utgångspunkt. Då risken för elavbrott under vintern kvarstår vill vi informera er om hur vi kommer att arbeta i ett sådant scenario och vad ni som hyresgäst själva ansvarar för.

  Så här påverkas våra p-hus vid elavbrott

  • P-hus och trapphus är nedsläckta och endast nödbelysning kommer lysa.
  • Hissar slutar att fungera
  • Kameraövervakning slutar att fungera
  • Portar och eldrivna dörrar slutar att fungera
  • Parkeringssystem slutar att fungera
  • Laddstolpar kommer inte att vara tillgängliga
  • Informationsskyltar och statistik om parkering kommer inte att fungera
  • Passersystem slutar att fungera (gäller om elavbrott inträffar mellan kl 23-06)

  OBS att brandsystem, nödbelysning och passersystem slutar fungera efter några timmars elavbrott! Vid längre elavbrott kan därför utrymning och nedstängning av p-hus behöva göras.

  Vid ett elavbrott kommer våra p-hus och dess funktioner påverkas. P-husen kommer vara tillgängliga under ordinarie öppettider i den mån det går. Vid längre elavbrott kan utrymning och nedstängning av p-huset behöva göras.

  Om elavbrott sker när p-husen är stängda kommer portar behövas öppnas manuellt från insidan. Detta kan medföra att ordinarie öppning klockan 06.00 kan ske senare då alla portar måste öppnas manuellt på plats av driftpersonal.

  Laddstolpar kan inte nyttjas vid ett elavbrott. Finns det redan parkerade bilar med laddkabel i laddare när elavbrottet sker kommer kabeln inte kunna koppla loss från laddaren utan hjälp av tekniker

  Fastighetsägarens bemanning

  Vid eventuella elavbrott, korta eller längre, planerade eller oplanerade så kommer vi ha vår växel samt kontoret i Tullhuset bemannat under ordinarie kontorstid. Övriga tider aktiveras vår jourverksamhet. I den mån det är möjligt ber vi er använda de vanliga kontaktvägarna.

  • Telefonväxeln öppen vardagar mån-tors 8.00-16.00, fre 8.00-15.00 (Telefon: 0340-50 60 00)
  • 23/12 - 5/1 är telefonväxeln öppen alla vardagar 8.00-12.00
  • Bemanning i Tullhuset vardagar 8.00-17.00 (Adress: Otto Torells gata 3)
  • Övriga tider aktiveras jouren. (Telefon: 0340 - 50 60 50)
  • Vid längre avbrott kommer vi att göra platsbesök av alla fastigheter minst en gång per dag.

  Krisberedskap

  Vid behov kommer vår egen krisberedskap aktiveras och utgå från Tullhuset. Vilket innebär att vi med egen personal aktiverar en krisledning. Detta kan medföra att vissa av våra ordinarie funktioner pausas till förmån för att ha fokus på den aktuella situationen. Om vår krisledning aktiveras kan bemanning komma att vara i tjänst även utanför ordinarie kontorstid.

  Hyresgästens ansvar

  Vid ett elavbrott, oavsett längd, är det viktigt att ni som bedriver verksamhet i lokalen har egen beredskap för att hantera situationen. Om ni inte redan har en plan kan ni hitta stöd på MSBs hemsida om vad ni kan behöva tänka igenom.

  MSB - detta kan företaget göra Länk till annan webbplats.

  Vid ett elavbrott ska du som hyresgäst kontrollera dina lokaler så att:

  • inga personer är inlåsta i utrymmen
  • inga personer är fast i hissar
  • vattenkranar är avstängda
  • kyl och frysar är stängda
  • fönster och dörrar är stängda

  Inför ett elavbrott är det viktigt att du som hyresgäst har:

  • ficklampor tillhands - använd inga levande ljus vid elavbrott!
  • vet vart nycklar och huvudnycklar finns, så att dessa kan användas vid behov.
  • vet hur utrymning av lokalerna sker på ett säkert sätt.
  • förberett hur ni ska kommunicera, vid lägre elavbrott är det troligt att exempelvis telenätet slutar att fungera.

  OBS att brandsystem, nödbelysning och passersystem slutar fungera efter några timmars elavbrott! Vid längre elavbrott kan därför utrymning och nedstängning av lokalen behöva göras.

  Fastighetsägarens ansvar

  Som fastighetsägare anpassar vi vår organisation efter behov för att ta hand om problem som kan uppstå vid strömavbrott. Vi arbetar förebyggande med att kontrollera så att funktioner såsom brandlarm, passersystem, nödbelysning fungerar som avsett vid strömavbrott.

  I möjligaste mån kommer vi hålla dig som hyresgäst informerad om behov av planerade elavbrott uppstår. Tips är att följa energiläget via energimyndighetens nyhetsbrev.

  Till energimyndihetens hemsida Länk till annan webbplats..

  När elen kommer tillbaka

  När elen kommer tillbaka kommer vi i den mån det är möjligt koppla på systemen systematiskt för minska risk för att utrustning ska gå sönder. De verksamheter som har avancerad teknisk utrusning kommer vi att föra dialog med. I vissa fall kan det innebära lite längre väntan att få besök av tekniker.

  Felanmälan

  Upptäcker ni att något system inte kommer i gång som förväntat, som inte är akut, gör felanmälan via vår hemsida så hanteras det i prioriterad ordning.

  Till formulär för felanmälan Länk till annan webbplats.

  Har du några frågor, är du välkommen att kontakta ansvarig förvaltare.

  Kontaktuppgifter till fastighetsteam

  Publicerad den:

  Senast ändrad: