Två tjänstepersoner sitter mittemot varandra vid ett bord. Framför sig har de en ritning.

  Upphandling för Tångabergsskolan

  Ni har väl inte missat att vi lagt upp en inbjudan om att lämna anbud inför byggnation av Tångabergsskolan i Tendsign? Ett bygge av en F-9 skola som är planerad att ske mellan 2024-2026.

  I norra delen av Varbergs kommun har flertalet bostadsområden vuxit fram de senaste åren. I takt med nybyggnation växer behovet av fler grundskoleplatser. I Tångaberg ska en F-9 skola med plats för 650 elever samt en fullstor idrottshall byggas. Vi bygger på uppdrag av Varbergs kommun, under 2023 planerar vi att projektera, byggnationen är planerad till 2024-2026. Just nu pågår ett detaljplanearbete.

  Stort projekt med samverkan som grund

  Tångabergsskolan kommer att bli ett av våra större projekt de närmaste åren. Projektet är en totalentreprenad i partneringsamverkan. I första fasen kommer vi att projektera tillsammans med entreprenör.

  I det här projektet har vi för första gången valt upphandlingsförfarandet ”Förhandlat förfarande med annonsering”. Förfarandet går till som så, att vi nu i första läget lagt ut en inbjudan om att få lämna anbud. Därefter gör vi ett urval om 3-5 stycken entreprenörer som vi väljer att gå vidare i processen med och som får ett underlag för att lämna anbud. Därefter ser vi fram emot att möta var och en entreprenör, vilka får möjlighet att presentera sitt anbud, men också förhandla med oss.

  - Vid komplexa upphandlingar med stora värden så är samverkan en nyckelfaktor. Då ser vi att det här upphandlingsförfarandet är lämpligt. Samverkan är grunden, berättar Laila Eklund, inköpsstrateg på Varbergs Fastighets AB.

  Sista anbudsdag 9 januari

  Den 9 januari är sista dag att ansöka om att få lämna anbud. Vår förhoppning är att tilldela entreprenör under våren 2023.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: