Första spadtaget för Limabacka gruppbostad

  Den 5 april togs det första spadtaget för Limabacka gruppbostad. Ett boende som ska ge vuxna personer med funktionsnedsättning möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa ett eget hem.

  Vårsolen sken över Väröbacka dit representanter från Varbergs kommun, politiker, Varbergs Fastighets AB och entreprenören Tage och Söner tagit sig för att delta vid ceremonin. Kortare tal följdes av det traditionella spadtaget, som denna gång togs med en förgylld, fyrarmad spade. Med ett gemensamt spadtag kunde Tobias Karlsson, vice ordförande Kommunstyrelsen, Sven Andersson, Socialnämndens ordförande, Anna-Lena Sellergren, Förvaltningschef socialförvaltningen, och Magnus Svensson, Tage & Söner, markera byggstarten för den nya gruppbostaden Limabacka.

  Fyra personer i varselväst tar ett gemensamt spadtag med en fyrarmad spade. i bakgrunden syns en stor jordhög och en blå himmel.

  På uppdrag av Varbergs kommun ska vi bygga två hus med totalt sex lägenheter, gemensamma utrymmen och personalutrymmen. I trädgården ska även förråd och miljöhus byggas och växter ska planteras. Unikt för det här projektet, jämfört med befintliga boenden, är att det byggs i två separata huskroppar och att varje boende kommer att ha en egen ingång från utsidan. Normen är att bygga en huskropp med en gemensam ingång för alla, men på detta sätt kan de boendes individuella behov mötas bättre. Bygget är klart för inflytt till våren 2024.

  Planerar för miljömärkning

  Som första projekt i kommunen planerar vi även för en Svanenmärkning av bygget. Det är en miljömärkning som bland annat ställer krav på energianvändningen och valet av byggprodukter samt att byggprocessen är kvalitetssäkrad. Arbetet öppnar också upp för kreativa och spännande lösningar för till exempel ekosystemtjänster.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: