Tvillinghusen syns på var sida om allén på Eskilsgatan. Det södra huset som ligger till höger i bild är inklätt i byggställning. 

  Extra omsorg till ett av Tvillinghusen

  Huset med adressen Kungsgatan 5 är inklätt i byggnadsställningar. Det är underhållsarbete av taket som pågår.

  För att våra kulturfastigheter ska hålla god kondition över tid finns en underhållsplan kopplat till varje fastighet. I år ska det södra huset av Tvillinghusen byta tak. Det andra huset fick nytt tak 2015.

  - Det har varit några mindre läckor som har lagats genom åren. Entreprenören påbörjade översynen av taket nu i veckan och har inte hittat några större skador, så vi ligger helt rätt i tiden med underhållet, säger Robin Björk, fastighetsförvaltare.

  Det är begränsad framkomlighet på trottoaren, gående hänvisas till andra sidan gatan. Arbetet beräknas pågå fram till vecka 29-30.

  Tvillinghuset på Kungsgatan 5 är inklätt i byggställning. Det andra Tvillinghuset skymtas längre ner på gatan.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: