Illustration över hur nybyggnationen är tänkt att se ut med ett gult hus i tegel sett framifrån samt från sidan.

  Tillbyggnationen ska skapa 200 fler elevplatser till Hösten 2025. Illustration: D OFFICE arkitekter ab

  Upphandling – Skola och konstgräsplan i Väröbacka

  Nu finns upphandlingen för om- och utbyggnaden av Väröbackaskolan samt nybyggnationen av Väröbacka konstgräsplan på Tendsign. Uppdraget är en totalentreprenad där båda projekten ingår och byggstart är planerad till vintern 2023.

  Väröbacka växer med nya bostäder och med den kommande tågstationen förväntas samhället växa ännu mer. För att möta de kommande behoven planerar Varbergs kommun för en rad samhällsprojekt i området och näst på tur är om- och utbyggnationen av Väröbackaskolan samt anläggning av en ny konstgräsplan intill.

  Skolan har idag plats för 450 elever i årskurs F-9 och ska nu utökas med ytterligare 200 elevplatser genom en tillbyggnation. Den nya delen ska förutom elevutrymmen även innehålla skolkök och matsal. Den befintliga matsalen med kök ska i stället byggas om till lokaler för administration. Skolans idrottshall ska byggas ut med fler omklädningsrum då det intill skolområdet ska anläggas en ny, fullstor konstgräsplan med läktare, carport och belysning. I projektet ingår även att bland annat bygga om skolgården, säkra upp gångvägar samt anlägga en parkering.

  Illustration över området där konstgräsplanen ska ligga. Området är som en trekant med gräsplanen i mitten. Bredvid är läktare och parkering inritade.

  Illustration över nya konstgräsplanen i Väröbacka.

  Upphandling av Väröbacka konstgräsplan har varit annonserad vid ett tidigare tillfälle. Då vi upptäckte brister i underlaget valde vi att i stället avbryta upphandlingen, korrigera och annonsera projektet ihop med Väröbackaskolan.

  Tidplan

  Byggnationen förväntas starta under vintern 2023 med invigning av konstgräsplanen under hösten 2024 och färdiga skollokaler till hösten 2025.

  Viktiga datum

  Sista anbudsdag är den 29 september 2023. Frågor ställs i TendSign fram till och med 7e september 2023. Välkommen att lämna anbud!

  Publicerad den:

  Senast ändrad: